Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Szkolimy się i naszych użytkowników

Szkolenie pt. Prawo autorskie w nauce oraz RCIN jako platforma open access obejmowało zagadnienia dotyczące praw autorskich, w szczególności publikowania prac naukowych na tzw. wolnych licencjach Creative Commons (CC BY i CC SA), które umożliwiają użytkownikom swobodne korzystanie z utworów.

Na przykładzie Centralnej Bazy Danych o Młynach  omówiono nie tylko założenia tej bazy i jej potencjał, ale pokazano możliwości  platformy RCIN jako systemu umożliwiajacego upowszechnianie dorobku i otwieranie  nauki poprzez udostępnianie w sieci zgromadzonych zasobów naukowych.

Dziękujemy prelegentom: pani Natalii Mileszyk z Centrum Cyfrowego  - prawniczce, zajmującej się prawami cyfrowymi, reformą prawa autorskiego i politykami otwartościowymi oraz  dr Dariuszowi Brykale i mgr Zachariaszowi Mossakowskiemu - twórcy  bazy i jego asystentowi za przygotowanie ciekawych wystąpień, a uczestnikom  szkolenia za czynny udział.

Wróć