Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Biblioteka jest biblioteką dziedzinową. Tematyka zbiorów obejmuje m.in.:

  • geografię Polski i świata,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • studia regionalne i rozwój lokalny,
  • ochronę środowiska (bez aspektów technicznych),
  • turystykę i krajoznawstwo,
  • kartografię i GIS.

Po okazaniu dokumentu, na miejscu z biblioteki skorzystać może każdy chętny.

Istnieje możliwość wypożyczenia pozycji za kaucją do domu.

Zbiorów zaliczonych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego nie udostępnia się po godz. 15.00.

Oryginały starych druków udostępniane są, po wcześniejszym uzgodnieniu, tylko do celów naukowo-badawczych.