Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Ponad 3 mln czytelników RCIN IGiPZ PAN

Dziękujemy Państwu za korzystanie z pełnych tekstów udostępnianych w Repozytorium IGiPZ PAN. Skorzystaliscie Państwo już z jego zasobów ponad 3 miliony razy.

Więcej...

Mapa Maurycego Beniowskiego w Domu Polskim w Barze na Ukrainie

Miniatura rękopiśmiennej mapy M.Beniowskiego z 1772 r. z trasą jego ucieczki z Kamczatki W dniu 11 maja br. w Domu Polskim w Barze na Ukrainie, w ramach obchodów 250 rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej odsłonięto nie tylko pamiatkową tablicę, ale także popiersie Maurycego Beniowskiego.

Więcej...

Spotkania dzieci z kartografią

"Dzieci ogladają mapę przez lupy" Już trzy razy w bieżącym roku Instytut otworzył swoje podwoje dla najmłodszych. Gościliśmy zarówno uczniów klasy I szkoły podstawowej jak i przedszkolaki. Dzieci poprzez zabawę uczyły się jak powstają mapy, do czego służą i jak je czytać. "Podróżowały" po Warszawie, Polsce i świecie. Poznawały tak trudne pojęcia jak skala pozioma i pionowa czy orientacja mapy.

Więcej...