Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Zagraniczne czasopisma geograficzne posiadane w wersji papierowej obecnie lub w przeszłości przez Bibliotekę dostępne on-line  nieodpłatnie  (układ  wg kontynentów) lub w ramach tzw. licencji krajowej tl_files/cbgios/RCIN/pdf_ico.gif

Uwaga !!!

Ewentualne zapytania i problemy z połączeniem
prosimy zgłaszać do mgr Doroty Gazickiej-Wójtowicz, tel. 22-69-78-829,