• Działy i skład osobowy

Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Wypożyczalnia i Czytelnia
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - pok. 333, geoglib@twarda.pan.pl
p.Alicja Kamińska, tel. 22-6978-773 lub 22-6978-832

Dział Kartografii - pok. 29 (parter), tel.22-6978-993
mgr Grażyna Dudzicka ; E-redaktor RCIN

Kierownik Biblioteki ; Redaktor strony WWW CBGiOŚ ; E-redaktor RCIN - pok. 329
mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz, tel. 22-6978-829

Zamówienia krajowe i zagraniczne; Opracowanie rzeczowe; E-redaktor RCIN - pok. 331
mgr Joanna Dzięgielewska, tel. 22-6978-831

Gromadzenie i opracowanie czasopism; Krajowa i zagraniczna wymiana publikacji ; Pozyskiwanie licencji na udostępnianie poz. w RCIN - pok. 331
mgr Alicja Kamińska, tel. 22-6978-831

Katalogowanie druków zwartych; Dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 19
p. Elżbieta Pawlicka, tel. 22-6978-859

Bibliografia Geografii Polskiej
Bibliografia Pracowników IGiPZ PAN ; E-redaktor RCIN - pok. 347
mgr Jan Peliwo, tel. 22-6978-847

Pracownia Digitalizacji RCIN
mgr Grzegorz Franaszek - pok.327, tel. 22-6978-827 po godz. 12.00

więcej