Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Katalogi kartkowe

- katalog regionalny i systematyczny książek;
- katalog alfabetyczny czasopism;
- katalog atlasów w układzie: chronologicznym,  regionalnym i przedmiotowym;
- katalog map luźnych, seryjnych i ściennych;
- katalog map Polski z lat 1918-1950 w układzie: alfabetycznym, przedmiotowym i chronologicznym