Instytut Geogafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55


geoglib@twarda.pan.pl
http://www.cbgios.pan.pl
tel. 22 6978773