Katalog map Polski do roku 1950 CBGiOŚ

» Granice sprzed 1772 (mapy jednoarkuszowe)
           Polska w granicach sprzed I rozbioru (1772)   [217]
           Wielkie Księstwo Litewskie   [29]
           Inflanty i Kurlandia   [6]
           Małopolska   [4]
           Mazowsze i Podlasie   [4]
           Prusy Królewskie i Prusy Książęce   [10]
           Warmia   [5]
           Ukraina, Podole i Wołyń   [10]
           Wielkopolska   [11]