Katalog map Polski do roku 1950 CBGiOŚ

» Granice z lat 1772-1918 (mapy jednoarkuszowe)
           Historia Legionów Dąbrowskiego   [4]
           Księstwo Warszawskie (1807-1815)   [4]
           Polska pod zaborami (1772-1918)   [7]
           Królestwo Polskie (Kongresowe, 1815-1918)   [66]
           Królestwo Polskie - gubernie, części   [28]
           Ziemie zaboru rosyjskiego poza Królestwem Polskim   [11]
           Galicja Wschodnia (1772-1918)   [39]
           Galicja Zach. (ter. zabrany w III rozb., włącz. do Ks. Warsz. 1809)   [3]
           Galicje (obie)   [13]
           Kraków, Wolne Miasto (1815-1846)   [1 ]
           Śląsk Cieszyński (austriacki)   [6]
           Ziemie polskie pod zaborem pruskim - całość   [11]
           Wielkie Księstwo Poznańskie   [18]
           Prusy Wschodnie i Zachodnie   [15]
           Pomorze Zachodnie   [4]
           Śląsk Pruski   [64]