Katalog map Polski do roku 1950 CBGiO¦

» Granice sprzed 1918 (plany miast)
           Katalog alfabetyczno-autorski   [94]
           Uk³ad wed³ug nazw miast   [88]
           Warszawa - katalog alfabetyczno-autorski   [66]
           Warszawa - katalog chronologiczny   [28]