Katalog map Polski do roku 1950 CBGiOŚ

» Katalog rzeczowy (1918-1950)
           Mapy batymetryczne   [3]
           Mapy biogeograficzne   [6]
           Mapy geologiczne - części Polski   [19]
           Mapy geologiczne - Polska   [5]
           Mapy geomorfologiczne   [2]
           Mapy glebowe   [2]
           Mapy gospodarcze   [12]
           Mapy hipsometryczne   [5]
           Mapy historyczne   [26]
           Mapy hydrograficzne   [2]
           Mapy inne   [5]
           Mapy kolejowe   [10]
           Mapy komunikacyjne   [21]
           Mapy konturowe   [4]
           Mapy lotnicze   [2]
           Mapy ludnościowe i etnograficzne   [46]
           Mapy meteorologiczne i klimatyczne   [1 ]
           Plany miast (1918-1944)   [122]
           Plany miast (1945-1950)   [26]
           Mapy ogólnogeograficzne   [57]
           Mapy osnowy topograficzne   [2]
           Mapy pocztowe   [3]
           Mapy polityczno-administracyjne
           Mapy samochodowe   [23]
           Mapy topograficzne   [30]
           Mapy turystyczne   [81]
           Mapy wojskowe   [10]