SKŁAD OSOBOWY


mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz
Kierownik CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 329
Telefon +48 226978829
E-mail

Wykształcenie

 • 1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Ocena umiejętności wyjaśniania zjawisk zachodzących w litosferze na podstawie badań w klasach 8 szkoły podstawowej
 • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Przebieg pracy

 • od 1987 r. - pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Bibliografii Geografii Polskiej
 • od 1991 r. - Kierownik Biblioteki
 • od 1998 r. - redaktor strony WWW
 • od 2008 r. - redaktor, początkowo Biblioteki, a następnie Repozytorium Cyfrowego IGiPZ PAN

Zainteresowania zawodowe

Początek kariery zawodowej związany był z pracą bibliografa i zaowocował m.in. stworzeniem koncepcji komputeryzacji opracowywania i udostępnieniem w sieci Internet, w postaci bazy, odpowiednika wersji papierowej wydawnictwa Instytutu pt. "Bibliografii Geografii Polskiej".

Dalsze zainteresowanie automatyzacją przełożyło się na komputeryzację szeregu procesów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu oraz w bibliotekach "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek". Obecnie katalog on-line Biblioteki Instytutu współtworzy ogólnopolski katalog bibliotek naukowych NUKAT, a informacje o jego zawartości są dostępne rownież poprzez światowy WorldCat.

Dużym osiagnięciem było opracowanie wraz z mgr Grażyną Dudzicką i Ireną Grzybowską, pracownikami Biblioteki Instytutu, instrukcji "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego", która umożliwiła zaistnienie informacji o tego rodzaju pozycjach w NUKAT. Do chwili wydania tej instrukcji nie istniały żadne ogólnopolskie przepisy katalogowania dokumentów kartograficznych.

Aktualnie wyzwanie to ucyfrowienie dorobku naukowego Instytutu i  piśmienniczych dóbr kultury przechowywanych w  Bibliotece Instytutu i 15 innych bibliotekach instytutów naukowych w ramach projektu RCIN.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1995 roku członek Rady "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek"
 • od 2010 roku z-ca Przewodniczącej Zarządu Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
 • od 2013 roku z-ca Przewodniczacego Zespołu Koordynacyjnego NUKAT

Inne, ważne projekty badawcze

 

Inna działalność

Staże

 • 1992 - The University of Leeds w Wielkiej Brytanii - organizacja pracy biblioteki akademickiej i biblioteki wydziałowej,
 • 1993 -  Robert Bosch Foundation - biblioteki naukowe Niemiec, w tym zagadnienia ochrony przechowywanego w nich dziedzictwa kulturowego oraz komputeryzacji gromadzenia i udostępniania zbiorów.

Konsultant

 • Ośrodka Koordynacji  ogólnopolskiego katalogu bibliotek naukowych NUKAT

Prace redakcyjne

 • od 1997 r. z-ca redaktora Komitetu Redakcyjnego "Bibliografii Geografii Polskiej"
 • członek Komitetu Redakcyjnego 6 zeszytu "Centralnego Katalogu Zbiorów Kartograficznych w Polsce"

Działalność dydaktyczna

 • prowadzenie warsztatów w zakresie metodologii wyszukiwania literatury w komputerowych katalogach bibliotek i bazach danych, w tym polskich katalogach centralnych i bibliotekach cyfrowych m.in. dla doktorantów Instytutu i studentów WGiSR UW

Badania statutowe

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Projekty unijne

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Współpraca międzynarodowa

1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Projekty MNiSW i NCN

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Projekty inne

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). [w]: Kamienie milowe w kartografii. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2013 - s. 427-438 (Z Dziejów Kartografii; 17)
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydaw. Instytutu Historii Nauki PAN, 2011 - s. 129-136 (Z Dziejów Kartografii; 15)
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Redakcja Elektronicznej Biblioteki, 2009 - [publikacja internetowa]
 • Gazicka Dorota: Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WORLDCAT i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych. - Przegl. Bibliot. 2009, 77, z.3 - s. 348-358.
 • Gazicka Dorota: Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków. - Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk. 2007, maj-październik - s. 61-67.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Baszkiewicz Przemysław: Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET. [w]: INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk: PG CI TASK, 1999 - s. 291-295.

Prace pod redakcją naukową

 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Lis Katarzyna, Siemiątkowska Joanna (red.): Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014 - 112 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Dudzicka Grażyna, Maciąg Ewa, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 3 - s. 307-315.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Streszczenia referatów. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Pryrodniczego, 2009 - s. 24.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24-26 września 2009 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 52.

Prace dokumentacyjne

 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2008. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN. [w]: Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, 2012 - s. 19-21.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2007. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - [publikacja internetowa]
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa. [w]: INFOBAZY 2011. Nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2011 - s. 266-271.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2006. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Tuszyńska-Rękawkowa Halina. [w]: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Red. Hanna Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010 - s. 284-285 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka; 121)
 • Dudzicka Grażyna, Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009 - 208 s. (Seria FOKA; 18)
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2004. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 373 s.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2003. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 347 s.
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Red. tomu Maria Lenartowicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007 - s. 129-134.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2002. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 340 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2001. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 365 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2000. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 366 s.
 • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 70-79 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1999. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 366 s.
 • Gazicka Dorota: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 496-501.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1998. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 407 s.
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk. [w]: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24 września 2002. Materiały konferencyjne. Warszawa: Biblioteka Główna PW, 2002.
 • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji. [w]: Infobazy'2002. Bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2002 - s. 125-128.
 • Dudzicka Grażyna, Gazicka Dorota, Grzybowska Irena: Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.]. - Pol. Przegl. Kartogr. 2002, 34, nr 3 - s. 243.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1997. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 347 s.
 • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Program LIBRARIUS 1995-1999. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 183-186.
 • Gazicka Dorota: Biblioteka dla kartografów. - Biul. Inf. Bibl. Narod. 2001, nr 2 - s. 49-52.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1996. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 336 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 346 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środwiska. Z.36/37. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 69 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 524 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Z.34/35. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 57 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1992. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 293 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Nr 34. 1997. .
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1991. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 290 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.33. Warszawa: [b.w.], 1996 - 48 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.32. Warszawa: [b.w.], 1996 - 57 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1990. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 302 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.31. Warszawa: [b.w.], 1995 - 64 s.
 • Gazicka Dorota: Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 (dr.1995) - 69 s. (Dokumentacja Geograficzna; 5-6 (suplement))
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.30. Warszawa: [b.w.], 1995 - 65 s.
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawek 1927-1995. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 420-422.
 • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995). - Przegl. Bibliot. 1995, 63, z.2 - s. 224-225.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742). Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.29. Warszawa: 1994 - 65 s.
 • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.28. Warszawa: 1994 - 61 s.
 • Gazicka Dorota, Knapik-Szemiel Anna, Kostrzewa Maria, Peliwo Jan: Bibliografia geografii polskiej 1985/1986. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 (dr.1994) - 349 s.