SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

  • Dudzicka G., 1997, Dział Kartografii Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w nowej siedzibie, Pol. Przegl. Kartogr., 29, nr 4, s. 283.