SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Dudzicka G., Grzybowska I., 2000, [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie, [w:] Red. Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski, Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Polanica-Zdrój 13-15 kwietnia 2000, Z Dziejów Kartografii, 12, Sudety, Wrocław,, s. 189-200.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Grzybowska I., Dudzicka G., 2000, [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie, Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Polanica Zdrój, 13-15 kwietnia 2000 r. Streszczenia referatów, [b.w.], Warszawa,, s. 17.