SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Dudzicka G., Grzybowska I., 2001, Rozwój kartografii Galicji od końca XVIII do początku XX wieku w świetle zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska, Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów, PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, Warszawa,, s. 41-43.