SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

  • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2012, Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN, [w:] Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów, IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, Warszawa,, s. 19-21.