SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2013, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN), [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii, Z Dziejów Kartografii, 17, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa,, s. 427-438.