SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Dudzicka G., Maciąg E., Gazicka-Wójtowicz D., 2014, Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN), Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 3, s. 307-315.