Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

CBGiOŚ stanowiła bibliotekę własną:
Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych
oraz
Biura Warszawskiego UN Habitat.
Zbiory tych organizacji tworzą wydzielone kolekcje.