Nowe nabytki Biblioteki: od 01.07.2017 do 31.07.2017

    152.065   Katalog on-line
Atrakcje turystyczne Warmii i Mazur
/ [autor: Iwona Baturo]. - Wyd. 2.
Olsztyn : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MAzurskiego, cop. 2016. - 72 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7560-103-9

    152.048   Katalog on-line
Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie
/ autorzy: Edyta Dworak, Grzegorz Dybowski, Bożena Nosecka ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy.
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 120, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 40)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-650-2

    152.095   Katalog on-line
Ekonomiczne aspekty substytucji śruty sojowej GM krajowymi roślinami białkowymi
/ redakcja naukowa Wiesław Dzwonkowki ; autorzy: Wiesław Dzwonkowski, Katarzyna Rola, Ewa Hanczakowska, Barbara Niwińska, Sylwester [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 168, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 45)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-656-4

    152.059   Katalog on-line
Gospodarka i społeczeństwo w wymiarze przestrzennym : pamięci Profesora Jarosława Jurka
/ pod redakcją Mariki Priveli i Igora Kavetskyego ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni.
Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. - 233 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7867-389-7

    152.044   Katalog on-line
Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe i międzynarodowe
/ praca zbiorowa pod redakcją Joanny Pawłowskiej-Tyszko ; autorzy: Michał Soliwoda, Justyna Herda-Kopańska, Aleksander Gorzelak, Joanna [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 118, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 35)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-645-8

    152.046   Katalog on-line
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty. (2)
/ redakcja naukowa Iwona Szczepaniak ; autorzy: Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska, Iwona [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 175, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 38)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-648-9

    164.277   Katalog on-line
Mapy statystyczne : opracowanie i prezentacja danych
/ Marek Pieniażek, Maciej Zych ; Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : [Zakład Wydawnictw Statystycznych], 2017. - 260 s. : il. kolor. ; 26 cm.
ISBN 978-83-7027-613-3

    77.475   Katalog on-line
Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku : materiały konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń, 26.05.2017 r.
/ pod redakcją Dariusza Brykały, Macieja Prarata, [...]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, cop. 2017. - 58 s. ; 30 cm.

    152.092   Katalog on-line
Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim.

Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa Podlasiego, 2016. - 79, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62528-91-2

    152.054   Katalog on-line
Niemcy
/ pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 224 s., [8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 24 cm.
(Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce)
ISBN 978-83-7666-477-4

    152.049   Katalog on-line
Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski
/ redakcja naukowa Danuta Kołodziejczyk ; autorzy: [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 165, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 41)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-651-9

    152.057   Katalog on-line
Park imienia Adama Mickiewicza (Park Julianowski)
/ pod redakcyją Romualda Olaczka ; [autorzy: Ryszard Bonisławski, Janusz Hereźniak, Marek Jakubowski, Janina Krzemińska-Freda, Grażyna Ojrzyńska, Romuald Olaczek].
Łódź : Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2016. - 120 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Parki i Ogrody Łodzi : seria przewodników po parkach i ogrodach Łodzi ; z. 6)
ISBN 978-83-924031-7-3

    152.096   Katalog on-line
Podział i transfer dochodów między rolnictwem a gospodarką narodową
/ Cezary Klimkowski, Mieczysław Gruda.
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 118, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; nr 46)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-657-1

    152.042   Katalog on-line
Potencjał niepublicznych instytucji otoczenia biznesu w aspekcie adaptacji zewnętrznych instrumentów dla polityki innowacyjności
/ redakcja naukowa Adam Wasilewski ; autorzy: Simona Bara, Paweł Chmieliński, Marcin [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 128, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 30)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-639-7

    152.056   Katalog on-line
Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje
/ redakcja naukowa Bożena Kłos i Piotr Russel.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 262, [2] s., 43 s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-440-8

    152.047   Katalog on-line
Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2010-2015
/ praca zbiorowa pod redakcją Roberta Mroczka ; autorzy: Jadwiga Dróżdż, Agnieszka Judzińska, Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka, Robert Mroczek, [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 143, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 39)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-649-6

    152.067   Katalog on-line
Śląskie : przewodnik turystyczny
/ [teksty: Anna Miszta ; konsultacje merytoryczne Edward Wieczorek]. - Wyd. 2 popr. i zaktualizowane.
Katowice : Śląska Organizacja Turystyczna, 2016. - 135 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62001-66-8

    152.045   Katalog on-line
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych. (2)
/ redakcja naukowa Justyna Góral ; autorzy: Wawrzyniec Czubak, Justyna Góral, Jacek Kulawik, Dariusz Osuch, Renata Płonka, Michał Soliwoda, Adam Wąs ; [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 131, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 37)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-647-2

    152.043   Katalog on-line
Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju : praca zbiorowa
/ pod redakcją Stanisława Stańko ; autorzy: Jadwiga Seremak-Bulge, Grzegorz [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 166, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 31)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-640-3

    152.061   Katalog on-line
Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945-2015)
/ pod redakcją Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej ; Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii.
Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 2016. - 171, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Z Dziejów Kartografii = From the History of Cartography, 0138-0850 ; t. 20)
ISBN 978-83-86062-38-6

    152.066   Katalog on-line
Turystyka rodzinna na Warmii i Mazurach.

Olsztyn : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament Turystyki, [ca 2017]. - 107, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-940864-3-5

    152.093   Katalog on-line
Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich
/ redakcja naukowa Szczepan Figiel ; autorzy: Piotr Chechelski, Szczepan Figiel, Renata Grochowska, Wojciech Kozłowski, Dominika Kuberska.
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 138, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; nr 43)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-654-0

    152.050   Katalog on-line
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (36), Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie-europejskie doświadczenia
/ redakcja naukowa: Konrad Prandecki ; autorzy: Konrad Prandecki, Monika Bocian, Edyta [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 124, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 42)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-652-6

    152.094   Katalog on-line
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (37), Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce
/ redakcja naukowa: Mariola Kwasek ; autorzy: Marek Borowski, Maria Kowalewska, Mariola Kwasek, [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 124, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 44)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-655-7