Nowe nabytki Biblioteki: od 01.08.2017 do 31.08.2017

    152.198   Katalog on-line
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń
/ redakcja Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 603 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-899-9

    164.281   Katalog on-line
Anomalie termiczne w Europie (1951-2010)
/ Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 183 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-64089-34-3

    117.534   Katalog on-line
Bielsko-Biała : przewodnik po szlakach górskich Beskidu Śląskiego i Małego
/ [opracowanie tekstu Marek Czader].
Bielsko-Biała : Wydział Promocji Miasta - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 2016. - 68 s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-938498-0-2

    152.185   Katalog on-line
Demokratyczne ideały a rzeczywistość
/ Halford John Mackinder ; tłumaczenie i opracowanie Radosław Domke.
Zielona Góra : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2017. - 212, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-944063-4-9

    152.210   Katalog on-line
Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna
/ Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Krzysztof Gwosdz, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Arkadiusz Kocaj, Monika Panecka-Niepsuj, Krzysztof Wiedermann.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 156 s., [1] k. tabl. kolor. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-30-5

    152.187   Katalog on-line
Dynamika cząstek inercyjnych w przepływach turbulentnych
/ Bogdan Rosa.
Warszawa : Instytut Metorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN 978-83-64979-19-4

    164.274   Katalog on-line
Epizody z życia Maurycego Beniowskiego
/ Jean-Marie Meskens.
Nowa Sól : Fundacja im. Maurycego Beniowskiego, 2017. - 164, [1] s., [37] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

    152.222   Katalog on-line
Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej : teoria, badania, aplikacje
/ Wojciech Przegon.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2016. - 166 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-64758-33-1

    152.168   Katalog on-line
Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy
/ Halina Powęska.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. - 242, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs)
ISBN 978-83-7583-673-8

    152.073   Katalog on-line
Informator turystyczny - województwo świętokrzyskie
/ [autor: Sylwia Skuta, Małgorzata Władyszewska, Jakub Oczkowski].
Kielce : Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ; Kraków : Amistad Sp. z oo, 2016. - 160 s. : il. kolor. ; 21 cm.

    152.211   Katalog on-line
Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych : dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne
/ Mateusz Guzikowski. - Wyd. 1 (dodruk).
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 310 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-045-3

    152.186   Katalog on-line
Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku
/ pod red. Elżbiety Kościk i Beaty Konopskiej.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2016. - 291, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm + CD-ROM.
ISBN 978-83-929107-2-5

    152.075   Katalog on-line
Mazowsze z biegiem Wisły
/ [opracowanie: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak].
Warszawa : Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2017. - 64 s. : il. kolor. ; 23 cm.
(Mazowsze, Serce Polski)
ISBN 978-83-65629-30-2

    152.209   Katalog on-line
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International conditions for the development of industry
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Geografii : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu, 2016. - 238 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 30(3))

    152.206   Katalog on-line
Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej
/ Robert Ciborowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2016. - 286 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-917772-4-4

    152.060   Katalog on-line
Mieszkalnictwo w Polsce : dobre praktyki
/ pod redakcją Barbary Audyckiej, Magdaleny Ruszkowskiej-Cieślak.
Warszawa : Habitat for Humanity Poland, cop. 2017. - 144 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-943228-2-3

    152.204   Katalog on-line
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : dziedzictwo kulturowe
/ pod redakcją Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. prof. Władysława Szafera.
Ojców : Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera, 2016. - 534 s. : il. ; 25 cm.
ISBN błędny 9788360377278

    152.199   Katalog on-line
Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000
/ redakcja Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 198 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-215-0

    152.212   Katalog on-line
Niemcy i Polska w drodze do "Europa 2020" = Deutschland und Polen auf dem weg zu "Europa 2020"
/ redakcja naukowa (Herausgeber) Józef Olszyński, Andreas Bielig, Jürgen Wandel.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016. - 406 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-042-2

    152.193   Katalog on-line
Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej : praca zbiorowa
/ pod redakcją Tadeusza Stryjakiewicza.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 79 s. : il. ; 24 cm.
(Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 98)
ISBN 978-83-232-3140-0

    152.213   Katalog on-line
Polityka migracyjna : historia i współczesne wyzwania
/ redakcja naukowa Katarzyna Górak-Sosnowska, Jerzy Łazor.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016. - 174 s. : il. ; 21 cm.
(Zrozumieć Politykę Publiczną)
ISBN 978-83-8030-108-5

    152.091   Katalog on-line
Pomorskie - rowerowe inspiracje
/ [opracowanie: Magdalena Michalska, Michał Bieliński, Tomasz Legutko, Piotr Książek].
Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016. - 82 s., [15] k. map kolor. złoż. : il. kolor. ; 22 cm.

    152.216[1]   Katalog on-line
Problemy energetyczne Polski. Cz. 1, Surowce
/ redakcja naukowa Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 224 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8030-075-0

    152.191   Katalog on-line
Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
/ Marzena Suchocka ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2016. - 128 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86309-64-1

    152.217   Katalog on-line
Przedsiębiorczość i innowacje w wybranych krajach Europy
/ redakcja naukowa Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2016. - 174 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-60432-92-1

    152.208   Katalog on-line
Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The transformation of transport and tourism industry
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2016. - 210, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30 (4))

    152.207   Katalog on-line
Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki = Structural changes in selected sectors of the economy
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2017. - 123, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(1) - 2017)

    81.028   Katalog on-line
Przewodnik po SGH i okolicy
/ Paweł Tanewski.
[Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2016]. - 61, [1] s., [2] s. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-8030-056-9

    152.218   Katalog on-line
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi : diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje
/ Michał Wolański (kierownik projektu), Wojciech Paprocki, Bartosz Mazur, [...]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 266 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-058-3

    152.197   Katalog on-line
Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego
/ Paweł Zieliński.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 235 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-893-7

    152.219   Katalog on-line
Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji
/ Marcin Król, Jakub Taczanowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 124 s. : il., tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-111-5

    152.215   Katalog on-line
The role of economic policy and institutions
/ edited by Marzenna Anna Weresa. - 1st. ed. (reprint).
Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2016. - 252 s. : il. ; 24 cm.
(Competitiveness Report : Poland, 2083-229X ; 2016)
ISBN 978-83-8030-069-9

    152.169   Katalog on-line
Słowiańska geopolityka : twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne
/ Piotr Eberhardt.
Kraków : Arcana, 2017. - 357 s. : il. ; 22 cm.
(Arkana Historii)
ISBN 978-83-65350-14-5

    164.278   Katalog on-line
Stan szaty roślinnej jako wskaźnik letniej presji turystycznej w otoczeniu Kasprowego Wierchuy
/ Magdalena Oprządek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
Warszawa : [s.n.], 2016. - 155 k. : il. kolor. ; 30 cm.

    152.164   Katalog on-line
Synanthropisation of forest and shrub communities in the Upper Vistula River Valley (Oświęcim Basin, Northern Prykarpattia)
/ Michał Romańczyk, Zbigniew Wilczek, Agnieszka Kompała-Bąba, Wojciech Bąba.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - 99, [13] s., [5] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM ; 12 cm).
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 0208-6336 ; nr 3476)
ISBN 978-83-8012-668-8 (print edition)
ISBN 978-83-8012-669-5 (digital edition)

    152.220   Katalog on-line
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 : światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania
/ Maciej Cesarski.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016. - 381 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-074-3

    152.083   Katalog on-line
Teraźniejszość i przyszłość badań leśnych : komponent badawczy Narodowego Progrmau Leśnego : nauka : materiały ósmego panelu ekspertów w ramch prac nad Narodowym Programem Leśnym, Sękocin Stary, 8 grudnia 2015 [...]

Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, cop. 2016. - 399 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62830-53-4

    152.221   Katalog on-line
Wielkie wydarzenia a rozwój : mechanizm i jego składowe na przykładzie EURO 2012
/ Marek W. Kozak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. - 210 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-848-2

    152.167   Katalog on-line
Woda w inżynierii środowiska
/ Wojciech Majewski.
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 172 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN 978-83-64979-17-0

    152.070   Katalog on-line
Województwo lubelskie : informator turystyczny
/ [tekst: Adam Niedbał].
Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, [2017]. - 200 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-65695-12-3

    164.279   Katalog on-line
Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy
/ Dawid Aleksander Szatten ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
Warszawa : [s.n.], 2016. - 171, [4] k. : il. kolor. ; 30 cm.

    152.166   Katalog on-line
Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego
/ Jerzy Zwoździak.
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 128 s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN 978-83-64979-20-0

    150.001[4]   Katalog on-line
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 4 = Contemporary problems and research directions in geography. Vol. 4
/ redakcja Paweł Franczak, Paweł Krąż, Justyna Liro, Maciej Liro i Karolina Listwan-Franczak [...]
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 341 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-28-2

    152.214   Katalog on-line
Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych
/ redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa. - Wyd.1 (dodruk).
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016. - 277 s. : il. ; 24 cm.
(Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2016)
ISBN 978-83-8030-068-2

    152.192   Katalog on-line
Zrzeszenia leśne jako podmioty administrujące lasami : analiza aksjologiczno-prawna
/ Marek Geszprych. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.
Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2016. - 338 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86309-63-4