Nowe nabytki Biblioteki: od 31.08.2017 do 30.09.2017

    152.232   Katalog on-line
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza
/ opracowanie naukowe pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 266 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3758-0

    152.239   Katalog on-line
Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku
/ Krzysztof Boroda.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016. - 880 s. : il. ; 24 cm.
(Dissertationes ; t. 15)
(Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 6)
ISBN 978-83-64103-07-0

    152.237   Katalog on-line
Historia turystyki : Polska i świat
/ Tadeusz Stegner.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - 295 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7865-507-7

    152.234   Katalog on-line
Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
/ pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny ; [współpraca redakcyjna Zofia Antkiewicz, Jakub Kopczyński, Antoni Zakrzewski]. - Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017. - 321 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65248-08-4

    152.236   Katalog on-line
Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski
/ Jan Degirmendžić, Krzysztof Kożuchowski.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 165 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-435-9
ISBN 978-83-8088-436-6 e-ISBN

    152.230   Katalog on-line
Nowy świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku
/ wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec ; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2016. - 315, [1] s. ; 22 cm.
(Pisma Scjencji Pełne / Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ; t. 2)
ISBN 978-83-7545-754-4
ISBN 978-83-7545-660-8 (seria)

    152.118   Katalog on-line
Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec : cele i instrumentarium planistyczne
/ Tomasz Zaborowski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - 318 s., [4] s. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2681-0 (druk)
ISBN 978-83-235-2697-1 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2689-6 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2705-3 (mobi)

    152.233   Katalog on-line
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej
/ Marta Kuc.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 199, [4] s. : il. ; 23 cm.
(Metody Ekonometryczne, Teoria i Zastosowania)
ISBN 978-83-231-3737-5

    152.227   Katalog on-line
Przestrzenna organizacja systemów urbanistycznych : podejście metodologiczne
/ Mykola Habrel.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 186 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-462-5
ISBN 978-83-8088-463-2 (e-ISBN)

    152.231   Katalog on-line
Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa
/ pod redakcją Jerzego Romanowskiego i Dominiki Dzwonkowskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 191 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-271-8 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-272-5 (wersja elektroniczna)

    152.226   Katalog on-line
Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
/ Piotr Piętkowski.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017. - 155, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-946166-7-0

    152.228   Katalog on-line
Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej
/ Arkadiusz Rzepkowski.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 338 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-319-2
ISBN 978-83-8088-320-8 (e-ISBN)

    152.235   Katalog on-line
Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach
/ Krzysztof Kannenberg, Tomasz Leszczyński, Ewa Zysnarska.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 226 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3760-3

    152.229   Katalog on-line
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatycznych. Vol. 31
/ pod redakcją Marka Kejny, Joanny Usckiej-Kowalkowskiej ; [Inspekcja Ochrony Środowiska].
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017. - 313, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-231-3826-6