Nowe nabytki Biblioteki: od 31.10.2017 do 30.11.2017

    152.327   Katalog on-line
70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego : teraźniejszość i przeszłość
/ pod redakcją Jana A. Wendta.
Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016. - 382, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-65148-75-9

    152.281   Katalog on-line
Budowle piętrzące : eksploatacja i monitoring
/ pod redakcją Jana Wintera, Andrzeja Wity, Pawła Popielskiego i Edmunda Sieinskiego.
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 512 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN 978-83-64979-23-1

    152.345   Katalog on-line
Dynamika zmian w krajobrazie = The dynamics of landscape changes
/ red. tomu Andrzej Richling, Łukasz Zbucki ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
Warszawa : Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2016. - 121 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, 1899-3850 ; t. 43)
ISBN 978-83-64881-28-2

    152.295   Katalog on-line
The EU's eastern neighbourhood : migration, borders and regional stability
/ edited by Ilkka Liikanen, James W. Scott and Tiina Sotkasiira.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - XII, 305 s. : il. ; 24 cm.
(BASEES/RoutledgeCurzon Series on Russian and East European Studies ; 107)

    152.341   Katalog on-line
Inspiracje krajobrazowe = Landscape inspirations
/ [redaktorzy Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga] ; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Lublin : Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, 2017. - 109 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7847-418-0

    164.287   Katalog on-line
Learning primary geography : ideas and inspiration from classrooms
/ Susan Pike.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - XVI, [1], 226 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-1-138-92295-2 (hbk)
ISBN 978-1-138-92297-6 (pbk)
ISBN 978-1-315-68422-2 (ebk)

    152.321   Katalog on-line
Lower Danube basin : approaches to macroregional sustainability
/ editor Dan Bălteanu.
Bucuređsti : Editura Academiei Române, 2017. - 227 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-973-27-2771-3

    152.305   Katalog on-line
Mali gradovi : demografski potencijal Srbije
/ Vlasta Kokotović Kanazir.
Beograd : Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, 2016. - 121 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Posebna Izdanja / Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Geografski Institut "Jovan Cvijić" ; knj. 90)
ISBN 978-86-80029-69-6

    81.029   Katalog on-line
Mapa w służbie nauki : XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów
/ [opracowanie redakcyjne Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski] ; Oddział [...]
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. - 50 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62673-58-2

    97.133[37]   Katalog on-line
Postęp badań zmian klimatu Polski i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka
/ Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Baryczka.
Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, cop. 2017. - 444 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce ; 37)
ISBN 978-83-63245-62-7

    152.338   Katalog on-line
Profesor Władysław Pawlak : współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej
/ pod redakcją Waldemara Spallka i Tomasza Niedzielskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geoinformatyki i Kartografii.
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. - 132 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62673-59-9

    164.286   Katalog on-line
The routledge handbook of transportation
/ edited by Dušan Teodorović.
New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - XXVIII, 456 s. : il. ; 26 cm.
(Routledge Handbooks)
ISBN 978-1-138-79821-2 (hbk)
ISBN 978-1-315-75668-4 (ebk)

    152.340   Katalog on-line
Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych = Development of local and regional systems in the process of economic transformation
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu, 2017. - 119, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 31(2) 2017)

    152.344   Katalog on-line
Rozwój zrównoważony w różnych typach krajobrazu = Sustainable development in various landscape types
/ red. tomu Andrzej Richling, Łukasz Zbucki ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
Warszawa : Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2016. - 130 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, 1899-3850 ; t. 42)
ISBN 978-83-64881-27-5

    152.339   Katalog on-line
Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski
/ Sylwia Dołzbłasz.
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, 2017. - [290] s., 5 k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 40)
ISBN 978-83-62673-56-8

    49.192[2:3]   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu
/ opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcją Tomasza Jurka.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. - XIX, [1], 262 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Mazowsze ; cz. 3)
ISBN 978-83-63352-96-7

    152.302   Katalog on-line
Tübingen und seine Umgebung : ein Exkursionsführer zum Deutschen Kongress für Geographie 2017
/ Thomas Scholten und Sandra Teuber (Herausgeber) ; mit Beiträgen von Thorsten Behrens [i 33 pozostałych].
Tübingen : Geographisches Institut der Universität Tübingen, 2017. - IX, [1], 11-302 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Tübinger Geographische Studien ; H. 152)
ISBN 978-3-88121-082-9

    152.304   Katalog on-line
UV zračene i toplotni talasi u Vojvodini
/ Slavica Malinović Milićević, Milan Radovanović.
Beograd : Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, 2016. - 151 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Posebna Izdanja / Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Geografski Institut "Jovan Cvijić" ; knj. 87)
ISBN 978-86-80029-68-9

    77.479   Katalog on-line
Zhodnocení nástroju open source GIS a nástroju hydrologických modelu pro hydrologickou praxi = Evaluation of open-source GIS and hydrological modelling tools for hydrological practice
/ Vladimír Fárek, Ondřej [...]
Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2016. - 68 s. : il. kolor. ; 30 cm.
(Sborník Prací Českého Hydrometeorologického Ústavu = Transactions of the Czech Hydrometeorological Institute, 0232-0401 ; sv. 63)
ISBN 978-80-87577-64-6