Nowe nabytki Biblioteki: od 29.01.2018 do 28.02.2018

    81.061   Katalog on-line
Białystok : szlaki turystyczne : niezbędnik turysty.

Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku, 2017. - 32 strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

    152.476   Katalog on-line
Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa : obszarów wzrostu i obszarów problemowych
/ Przemysław Śleszyński, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2017. - 292, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 260)
ISBN 978-83-61590-78-1

    152.475   Katalog on-line
Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa : obszarów wzrostu i obszarów problemowych
/ Przemysław Śleszyński, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2017. - 292, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 260)
ISBN 978-83-61590-78-1

    77.486   Katalog on-line
Down the memory lane : association of Polish geomorphologists with India
/ Leszek Starkel.
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 2017. - Strony 3-56 : ilustracje głównie kolorowe ; 30 cm.

    152.397   Katalog on-line
Krajobraz - tradycja, wyzwania, nowoczesność = Landscape - tradition, challenge, modern approach
/ redaktor naukowy numeru 36 = scientific editior no. 36 Jacek Łapiński, Ewa Mackoś-Iwaszko.
Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - 112 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.
(Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego = Dissertations of Cultural Landscape Commission, 1896-1460 ; nr 36)
ISBN 978-83-61695-41-7

    81.076   Katalog on-line
Nadleśnictwo Skarżysko w zgodzie z naturą
/ opracowanie: Henryk Pasteczka ; zdjęcia: Krzysztof Ptak, Henryk Pasteczka, Zbigniew Dąbrowski ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Nadleśnictwo Skarżysko.
Skarżysko-Kamienna : Nadleśnictwo Skarżysko, [2017]. - 45, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

    152.491   Katalog on-line
Pamiętniki
/ Maurycy Beniowski ; przełożył i przypisami opatrzył Edward Kajdański.
Kraków : Oficyna Wydawnicza Volumen, cop. 2017. - 596, [2] s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-64708-27-5

    152.480   Katalog on-line
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej : praca zbiorowa. (3)
/ pod redakcją Wojciecha Józwiaka ; autorzy: Łukasz Abramczuk, Marcin Adamski, Irena Augustyńska, Magdalena Czułowska, [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 206, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 51)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-689-2

    152.481   Katalog on-line
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych. (3)
/ redaktor naukowy Michał Soliwoda ; autorzy: Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Adam Wąs, Aleksander Gorzelak, Renata Płonka, Dariusz Osuch ; Instytut [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 126, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 59)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-699-1

    164.311   Katalog on-line
Tourism theory : concepts, models and systems
/ Gui Lohmann, Alexandre Panosso Netto.
Wallingford : CAB International, 2017. - X, 258 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-1-78064-715-9qhardback : alk. paper
ISBN 978-1-78064-716-6qpdf
ISBN 978-1-78064-717-3qePub

    152.483   Katalog on-line
Zarządzanie ryzykiem suszy
/ Tamara Tokarczyk, Wiwiana Szalińska, Irena Otop, Marta Bedryj.
Warszawa : Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2017. - 86 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 0867-7816 ; z. 40/2017)