Nowe nabytki Biblioteki: od 01.10.2018 do 31.10.2018

    B.5019   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego = Statistical atlas of Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ zespół autorski Michał Caban [i 21 pozostałych].
Bydgoszcz : Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-62131-02-0

    B.5020   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa lubelskiego = Statistical atlas of lubelskie voivodship
/ opracowanie merytoryczne Urząd Statystyczny w Lublinie - Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Satystyczny - [...]
Lublin : Urząd Statystyczny w Lublinie, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7402-248-4

    B.5023   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa małopolskiego = Statistical atlas of Małopolskie Voivodship
/ zespół autorski Tomasz Brzdąk [i 12 pozostałych].
Kraków : Urząd Statystyczny, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7403-275-9

    B.5025   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa podkarpackiego = Statistical atlas of Podkarpackie Voivodship
/ zespół autorski Barbara Błachut [i 9 pozostałych].
Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2018. - 108 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7406-234-3