Nowe nabytki Biblioteki: od 31.10.2018 do 30.11.2018

    152.897   Katalog on-line
100 lat Polski w liczbach : 1918-2018
/ zespół autorski Magdalena Ambroch, Grażyna Czermak, Elżbieta Lisiak, Grażyna Szydłowska.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - 108 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22x28 cm.
ISBN 978-83-7027-680-5

    152.887   Katalog on-line
Agriculture and rural development in a globalizing world : challenges and opportunities
/ edited by Prabhu Pingali and Gershon Feder. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XIII, [1], 380 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Earthscan Food and Agriculture)
ISBN 978-1-138-23181-8 hbk
ISBN 978-1-138-23182-5 pbk
ISBN 978-1-315-31405-1 ebk

    152.874   Katalog on-line
The archaeology of human-environment interaction : strategies for investigating anthropogenic landscapes, dynamic environments, and climate change in the human past
/ edited by Daniel A. Contreras. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XIV, 268 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Routledge Studies in Archaeology ; 21)
ISBN 978-1-138-90173-5 hbk
ISBN 978-1-315-69769-7 ebk

    B.5019   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego = Statistical atlas of Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ zespół autorski Michał Caban [i 21 pozostałych].
Bydgoszcz : Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-62131-02-0

    B.5020   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa lubelskiego = Statistical atlas of lubelskie voivodship
/ opracowanie merytoryczne Urząd Statystyczny w Lublinie - Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Satystyczny - [...]
Lublin : Urząd Statystyczny w Lublinie, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7402-248-4

    B.5023   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa małopolskiego = Statistical atlas of Małopolskie Voivodship
/ zespół autorski Tomasz Brzdąk [i 12 pozostałych].
Kraków : Urząd Statystyczny, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7403-275-9

    B.5025   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa podkarpackiego = Statistical atlas of Podkarpackie Voivodship
/ zespół autorski Barbara Błachut [i 9 pozostałych].
Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2018. - 108 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-7406-234-3

    B.5026   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa podlaskiego = Statistical atlas of Podlaskie Voivodship
/ zespół autorski Helena Artemiuk [i 15 pozostałych].
Białystok : Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-89643-66-7

    B.5027   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa pomorskiego = Statistical atlas of pomorskie voivodship
/ opracowanie merytoryczne Urząd Statystyczny w Gdańsku - Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Satystyczny - [...]
Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2018. - 108 stron : ilustracje kolorowe ; 25x25 cm.
ISBN 978-83-89047-82-3

    B.5028   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa śląskiego = statistical atlas of Śląskie voivodship
/ Katarzyna Borkowska [i 9 pozostałych].
Katowice : Urząd Statystyczny, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-89641-81-6

    B.5031   Katalog on-line
Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego = statistical atlas of Wielkopolskie viuvodship
/ Emilia Bogacka [i 12 pozostałych].
Poznań : Urząd Statystyczny, 2018. - 104 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-61264-57-6

    152.906   Katalog on-line
Borderlands of nations, nations of borderlands : minorities in the borderlands and on the fringes of countries
/ edited by Marek Sobczyński and Marek Barwiński ; University of Łódź. Department of Political Geography and [...]
Łódź ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2017. - 255 s. : il. ; 24 cm.
(Region and Regionalism ; no. 13, vol. 1)
ISBN 978-83-7126-330-9

    152.907   Katalog on-line
Borderlands of nations, nations of borderlands : national, ethnic and religious minorities in the Polish space : selected issues
/ edited by Krystian Heffner and Brygida Solga ; University of Łódź. Department of Political [...]
Łódź ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2017. - 196 s. : il. ; 24 cm.
(Region and Regionalism ; no. 13, vol. 2)
ISBN 978-83-7126-331-6

    152.876   Katalog on-line
ChinaŽs great urbanization
/ edited by Zheng Yongnian, Zhao Litao, and Sarah Y. Tong. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XVI, 278 stron : ilustracje ; 24 cm.
(China Policy Series ; 46)
ISBN 978-1-138-94331-5 hbk
ISBN 978-1-315-67254-0 ebk

    152.905   Katalog on-line
Colloquium Opole 2016 : Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji
/ pod redakcją Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2017. - 341, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Colloquium Opole Polacy - Niemcy - Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku)
ISBN 978-83-7126-333-0

    152.886   Katalog on-line
Community-owned transport
/ Leigh Glover. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XII, 262 strony ; 24 cm.
(Transport and Mobility)
ISBN 978-1-4724-3380-0 hbk
ISBN 978-1-315-57302-1 ebk

    152.882   Katalog on-line
Cultural landscapes of South Asia : studies in heritage conservation and management
/ edited by Kapila D. Silva and Amita Sinha. - First published.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XIX, 276 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Routledge Research in Landscape and Environmental Design)
ISBN 978-1-138-94757-3 hbk
ISBN 978-1-315-67004-1 ebk

    152.975   Katalog on-line
Cultural shift in East Africa : developments, biographies, (im)materialities
/ edited by Piotr Cichocki, Maciej Ząbek.
Iringa : Mkwawa University College of Education (MUCE) : a Constituent College of the University of Dar es Salaam ; Warsaw : Institute of Ethnology and Cultural Anthropology. University of Warsaw, 2018. - 374 strony : ilustracje ; 21 cm.
(Development in East Africa ; 3)
ISBN 978-83-7401-639-1

    152.904   Katalog on-line
Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi
/ redakcja naukowa Sławomir Kurek ; redakcja: Ewa Zamorska-Przyłuska.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. - 314, [5] stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; 840)
ISBN 978-83-8084-144-4
ISBN 978-83-8084-145-1 e-ISBN

    152.908   Katalog on-line
Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia
/ redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa.
Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2018. - 265 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7027-690-4 książka
ISBN 978-83-7027-691-1 CD

    152.934[1]   Katalog on-line
Ecosystem services - landscape ecology integrative role. Part 1
/ Volume edited by: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk ; Polish Association for Landscape Ecology.
Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw, 2017. - 108 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, 1899-3850 ; t. 44)
ISBN 978-83-63245-86-3

    152.934[2]   Katalog on-line
Ecosystem services - landscape ecology integrative role. Part 2
/ Volume edited by: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk ; Polish Association for Landscape Ecology.
Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw, 2017. - 84 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, 1899-3850 ; t. 45)
ISBN 978-83-63245-90-0

    152.961   Katalog on-line
European Territorial Cooperation : theoretical and empirical approaches to the process and impacts of cross-border and transnational cooperation in Europe
/ editor Eduardo Medeiros.
Cham : Springer International Publishing AG, Š 2018. - XVII, 269 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.
(The Urban Book Series, 2365-757X)
ISBN 978-3-319-74886-3
ISBN 978-3-319-74887-0 (eBook)

    152.878   Katalog on-line
Gender and employment in rural China
/ Jing Song. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XI, 149 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Routledge Contemporary China ; 164)
ISBN 978-1-138-91576-3 hbk
ISBN 978-1-315-69005-6 ebk

    152.881   Katalog on-line
Gentrifier
/ John Joe Schlichtman, Jason Patch, Marc Lamont Hill.
Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2017. - IX, 242 strony ; 24 cm.
(UTP Insights)
ISBN 978-1-4426-5045-9 cloth

    152.890[1]   Katalog on-line
Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 1, A-J
/ pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, [...] - Wydanie I.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018. - 632 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-33-6

    152.890[2]   Katalog on-line
Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 2, K-P
/ pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, [...] - [Wydanie I].
Kraków : [Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ], 2018. - Strony [633]-1344 : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-33-6

    152.890[3]   Katalog on-line
Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 3, R-Ż
/ pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, [...] - [Wydanie I].
Kraków : [Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ], 2018. - Strony [1345]-1919, [1] : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-33-6

    152.950   Katalog on-line
GeoSym 2018 : III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, 11-13 kwietnia 2018 r.
/ redakcja Anna Lejzerowicz.
[Warszawa] : [Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], 2018. - [17], 25-87 kart : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-945216-4-6

    152.921   Katalog on-line
Globalizacja współcześnie : komponenty i cechy charakterystyczne
/ redakcja naukowa Radosław Malik, Anna Anetta Janowska, Roman Wosiek. - Wydanie I.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018. - 259 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8030-231-0

    152.968   Katalog on-line
Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju
/ [opracowanie Magdalena Narożna] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2017. - 131, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65711-16-8

    152.893   Katalog on-line
Gospodarowanie przestrzenią morską
/ Jacek Zaucha. - Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Š 2018. - 408, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7963-076-9

    141.923[4]   Katalog on-line
Historia Polski w liczbach. T. 4, Statystyka Polski : dawniej i dzisiaj
/ zespół redakcyjny: przewodniczący i redaktor główny Franciszek Kubiczek, członkowie: Wojciech Adamczewski, Halina Dmochowska, Cezary Kuklo, [...]
Warszawa : [Zakład Wydawnictw Statystycznych], 2017. - 559 stron : ilustracje ; 26 cm.
ISBN 978-83-7027-664-5

    152.896   Katalog on-line
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects
/ redakcja naukowa Aleksandra Chlebicka.
Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - 292 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-919260-6-2

    81.165   Katalog on-line
Inwestycje w gospodarstwach na obszarach NATURA 2000 : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
/ Andrzej Czerwiński ; Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Barzkowice : Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2017. - 18 stron : 1 ilustracja ; 21 cm.
ISBN 978-83-65879-12-7

    147.870[1]   Katalog on-line
Jaskinie Wyżyny Olkuskiej : praca zbiorowa. T. 1, Jaskinie Doliny Dłubni, Doliny Wedonki, Doliny Kluczwody, Doliny Bolechowickiej i Doliny Będkowskiej : (uzupełnienia)
/ pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego ; [...]
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - 267 stron, [6] kart tablic złożonych luzem : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7863-834-6

    147.870[3]   Katalog on-line
Jaskinie Wyżyny Olkuskiej. T. 3, Jaskinie Doliny Szklarki i Doliny Racławki
/ Izabella Luty, Adam Polonius ; pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - 265 stron, [7] kart złożonych map : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7863-835-3

    152.963   Katalog on-line
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce : uwarunkowania na poziomie gminnym
/ Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech [...]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2018. - 242 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 267)
ISBN 978-83-61590-98-9

    152.962   Katalog on-line
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce : uwarunkowania na poziomie gminnym
/ Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech [...]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2018. - 242 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 267)
ISBN 978-83-61590-98-9

    152.943   Katalog on-line
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty. (3)
/ redakcja naukowa Iwona Szczepaniak ; autorzy Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Katarzyna Kosior, Henryk Runowski, Iwona Szczepaniak, [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 212, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 67)
ISBN 978-83-7658-709-7

    152.960   Katalog on-line
Mapa w służbie państwa : XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 11-13 października 2018 r. : streszczenia referatów
/ opracowanie redakcyjne Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński ; współpraca [...]
Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 2018. - 167 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
ISBN 978-83-86062-43-0 IHN PAN
ISBN 978-83-65777-58-4 Muzeum Warszawy

    152.952   Katalog on-line
Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje
/ Sławomir Pytel.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - 204, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 3633)
ISBN 978-83-226-3257-4 wersja drukowana
ISBN 978-83-226-3258-1 wersja elektroniczna

    152.883   Katalog on-line
Mobilities design : urban designs for mobile situations
/ Ole B. Jensen and Ditte Bendix Lanng. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - IX, 177 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-138-85298-3 hbk
ISBN 978-1-315-72309-9 ebk

    152.909   Katalog on-line
Na Orlim Szlaku
/ Stanisław Grodziski ; zdjęcia Zbigniew Kos.
Kraków : Karolina Grodziska, 2018. - 229, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-83-951853-0-4

    164.449   Katalog on-line
New approaches to groundwater vulnerability : international conference, Ustroń, Poland, 4-8 June 2018 : abstracts
/ edited by Andrzej J. Witkowski, Joanna Czekaj, Dorota Grabala.
Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, 2018. - [2], V, [1], 74 strony ; 30 cm.
ISBN 978-83-61644-50-7

    152.940   Katalog on-line
Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie : praca zbiorowa
/ pod redakcją Joanny Pawłowskiej-Tyszko ; autorzy: Aleksander Gorzelak, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Joanna [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017.
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 60)
ISBN 978-83-7658-701-1

    152.939   Katalog on-line
Ocena poziomu spójności demograficznej i społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami
/ redakcja naukowa Danuta Kołodziejczyk ; autorzy Marcin Gospodarowicz, Danuta Kołodziejczyk, Danuta Lidke, Marcin [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 148, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Rolnictwo Polski i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wielotetni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 54)
ISBN 978-83-7658-692-2

    152.922   Katalog on-line
Otwarte innowacje : perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
/ Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski. - Wydanie I.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2018. - 146 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8030-218-1

    152.955   Katalog on-line
Para wodna w troposferze nad Europą
/ Agnieszka Wypych. - Wydanie 1.
Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2018. - 197, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-42-8

    152.895   Katalog on-line
Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce : współzarządzanie czy ukryta dominacja sektora publicznego?
/ Marek Furmankiewicz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, copyright 2018. - 230 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie, 2083-5531 ; 209)
ISBN 978-83-7717-291-9

    152.964   Katalog on-line
Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej
/ redakcja merytoryczna: Jan Szomburg, Marcin Wandałowski ; Kongres Obywatelski.
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2018. - 204 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Wolność i Solidarność ; nr 82)
ISBN 978-83-7615-145-8

    152.951   Katalog on-line
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec-Gabryś ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji [...]
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017. - 128 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-8084-087-4

    152.959   Katalog on-line
The rise of megacities : challenges, opportunities and unique characteristics
/ editors Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot.
New Jersey [i pozostałe] : World Scientific, copyright Š 2018. - XXI, 458 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-78634-426-7

    152.916   Katalog on-line
Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski
/ redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski. - Wydanie I.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018. - 333 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2018)
ISBN 978-83-8030-227-3

    152.917   Katalog on-line
The role of cities in creating competitive advantages
/ Edited by Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski. - First edition.
Warsaw : World Economy Research Institute SGH Warsaw School of Economics, 2018. - 302 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Competitiveness Report : Poland, 2083-229X ; 2018)
ISBN 978-83-8030-228-0

    152.875   Katalog on-line
The shaping of Tuscany : landscape and society between tradition and modernity
/ Dario Gaggio. - First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - VIII, 301 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-12777-7 hardback

    152.877   Katalog on-line
Structural transformation and economic development : cross regional analysis of industrialization and urbanization
/ Banji Oyelaran-Oyeyinka and Kaushalesh Lal ; with contributions from Shampa Paul and Oluyomi Ola-David. - First published 2017.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - XVI, 239 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Routledge Studies in Development Economics ; 129)
ISBN 978-1-138-67337-3 hbk
ISBN 978-1-315-56088-5 ebk

    152.937   Katalog on-line
Struktury rynkowe a transmisja cen w łańcuchach rolno-żywnościowych
/ autorzy: Justyna Kufel-Gajda, Szczepan Figiel, Marcin Krawczak ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 137, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 70)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-712-7

    152.972   Katalog on-line
Tajemnicze miasto : spacery po Warszawie. Cz. 8, Stary Mokotów
/ Michał Szymański. - Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo CM, 2018. - 279, [1] strona, [16] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-66022-18-8

    152.932   Katalog on-line
Turystyka a rozwój regionalny : szanse, wyzwania, perspektywy
/ redakcja naukowa Beata Gierczak-Korzeniowska, Patrycja Żegleń.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 245 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-7996-516-8

    152.902   Katalog on-line
UN's sustainable development goals - teach them bilingually
/ [edited by Przemysław Charzyński, Karl Donert, Zbigniew Podgórski].
Toruń : SOP Oświatowiec Toruń, 2017. - 142 s. : il. ; 21 cm.
(Geography in European Higher Education ; 21)
ISBN 978-83-7443-207-8

    152.903   Katalog on-line
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu, 2018. - 355, [4] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(2) - 2018)

    B.772[10:2]   Katalog on-line
Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2, Komentarz, indeksy
/ pod redakcją Krzysztofa Chłapowskiego i Marka Słonia ; opracowali Arkadiusz Borek [i 17 pozostałych] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, 2017. - 502 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
(Atlas historyczny Polski / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Mapy szczegółowe XVI wieku ; 4)

    164.447   Katalog on-line
Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
/ Magdalena Matysik. - Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - 164, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 26 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 3651)
ISBN 978-83-226-3292-5 wersja drukowana
ISBN 978-83-226-3293-2 wersja elektroniczna

    152.925[1]   Katalog on-line
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza
/ redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018. - 241 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-917772-7-5

    152.925[2]   Katalog on-line
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje
/ redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018. - 163 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-917772-8-2

    152.966   Katalog on-line
Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w Polsce : analiza wyników i preferencje elektoratu, regiony stabilne i labilne w latach 2002-2014
/ Bartłomiej Kulas, Jan A. Wendt.
Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2018. - 146 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-8127-069-4

    152.920   Katalog on-line
Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych : jakość życia
/ redakcja naukowa Małgorzata Podogrodzka. - Wydanie I.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2018. - 168 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-225-9

    152.919   Katalog on-line
Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych : rynek dóbr i usług
/ redakcja naukowa Małgorzata Podogrodzka. - Wydanie I.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2018. - 146 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8030-226-6

    152.969   Katalog on-line
Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski : w poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia : materiały konferencji zorganizowanej przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w dniu 24 czerwca 2015 roku
/ redakcja [...]
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, 2017. - 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-459-0

    152.899   Katalog on-line
XXXVII Sympozjum Polarne "Polar change - global change", Poznań, 7-10 czerwca 2018 : streszczenia
/ redakcja Jakub Małecki, Krzysztof Rymer, Agata Buchwał, Andrzej Kostrzewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [...]
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 152 strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-7986-189-7

    152.941   Katalog on-line
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (40), Rynkowe i instytucjonalne metody internalizacji efektów zewnętrznych
/ redakcja naukowa: Konrad Prandecki, Edyta Gajos ; autorzy: Konrad Prandecki, Edyta Gajos, [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017.
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 62)
ISBN 978-83-7658-704-2

    152.942   Katalog on-line
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (41), Bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczna w rolnictwie
/ redakcja naukowa Mariola Kwasek ; autorzy: Hanna Kruk, Tadeusz Krzyżanowski, Mariola [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017.
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : Program Wieloletni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 63)
ISBN 978-83-7658-705-9

    152.938   Katalog on-line
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (45), Rolnictwo zrównoważone w erze globalizacji: zagrożenia i szanse
/ Stanisław Kowalczyk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy.
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - 173, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie Programu Wieloletniego ; 72)
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
ISBN 978-83-7658-741-7

    152.956   Katalog on-line
Zanim nadejdzie powódź : wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi
/ Jarosław Działek, Wojciech [...] - Wydanie I.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - 478 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-39-8

    152.894   Katalog on-line
Żeglarskie Kto jest kim: Krzysztof Baranowski
/ Kazimierz Robak. - Wydanie I.
Warszawa : Megas, 2018. - 199, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-926091-3-1

    152.936   Katalog on-line
Zintegrowany rozwój lokalny w kontekście zmian w relacjach wiejsko-miejskich
/ autorzy Paweł Chmieliński, Michał Dudek, Bożena Karwat-Woźniak, Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki [...]
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 136, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Rolnictwo Polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)
(Monografie Programu Wieloletniego ; 55)
ISBN 978-83-7658-694-6