Nowe nabytki Biblioteki: od 01.07.2019 do 31.07.2019

    164.499   Katalog on-line
Bacowie i Wałasi : kultura pasterska na pograniczu polsko-słowackim
/ Redakcja Ewa Kocój i Józef Michałek.
Cieszyn : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, 2018. - 248 stron : ilustracje ; 31 cm + Zeszyt ćwiczeń : 33 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-924793-2-1

    153.128   Katalog on-line
Chmury i pogoda : nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur
/ Dorota Matuszko. - Wydanie III, poprawione i uzupełnione.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. - 114, [1] strona, [49] stron fotografii kolorowych, [2] karty złożone : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4478-0

    153.122   Katalog on-line
Encyjna metodyka projektowania czasowo-przestrzennych animacji kartograficznych
/ Dariusz Dukaczewski.
Warszawa : Instytut Geodezji i Kartografii, 2019. - 349 stron : ilustracje ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD).
(Seria Monograficzna - Instytut Geodezji i Kartografii ; nr 21)
ISBN 978-83-60024-24-9

    153.142   Katalog on-line
Europa Karpat : dziedzictwo i przyszłość
/ redaktor prowadzący Katarzyna Chrzanowska.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - 164, [4] strony : ilustracje kolorowe ; 24x31 cm.
ISBN 978-83-7666-565-8

    164.491   Katalog on-line
Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej
/ Renata Dulias. - Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - 214, [2] strony : ilustracje ; 26 cm.
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1644-0552 ; nr 201)
ISBN 978-83-226-3417-2 wersja drukowana
ISBN 978-83-226-3418-9 wersja elektroniczna

    153.107   Katalog on-line
GIS - Based simulation and analysis of intra - urban commuting
/ Yujie Hu, Fahui Wang.
Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis Group, Š 2019. - XVII, 110 : ilustracje ; 22 cm.
(CRC Focus Series)
ISBN 978-0-367-02303-4 (Hardback)

    141.923[5]   Katalog on-line
Historia Polski w liczbach. T. 5, Polska 1918-2018
/ Cecylia Leszczyńska ; zespół redakcyjny: przewodniczący i redaktor główny Franciszek Kubiczek, członkowie: Wojciech Adamczewski, Halina Dmochowska, Cezary Kuklo, [...]
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - 365 stron, [2] strony tablic kolorowych ; 26 cm.
ISBN 978-83-7027-694-2

    153.112   Katalog on-line
Konkurencyjność polskiej gospodarki
/ pod redakcją Adriana Grycuka i Piotra Russela.
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Š copyright 2018. - 152, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Studia BAS, 2080-2404 ; 2018, nr 3 (55))

    164.492   Katalog on-line
Księga Puszczy Piskiej
/ pod redakcją Waldemara Mierzwy ; autorzy tekstów Zbigniew Chojnowski [i 19 pozostałych].
Dąbrówno : Oficyna Retman, 2018. - 413, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 29 cm.
(Moja Biblioteka Mazurska ; nr 30)
ISBN 978-83-62552-02-3

    81.177   Katalog on-line
Leskowiec : schronisko PTTK im. Czesława Panczakiewicza
/ Jerzy Kapłon.
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2018. - 24 strony : ilustracje ; 21 cm.
(Nasze Schroniska)
ISBN 978-83-62473-89-2

    153.134   Katalog on-line
Metoda kowariancji wirów jako nowoczesne narzędzie w badaniach wymiany CO2 między ekosystemami lesnymi, podmokłymi i rolniczymi a atmosferą
/ Marek Urbaniak.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019. - 187 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1896-1894 ; 515)
ISBN 978-83-7160-933-6

    153.108   Katalog on-line
Metropolitan transport and land use : planning for place and plexus
/ David M. Levinson and Kevin J. Krizek. - Second edition.
New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. - XV, 278 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-138-92425-3 (hbk)
ISBN 978-1-138-92426-0 (pbk)
ISBN 978-1-315-68448-2 (ebk)

    164.498   Katalog on-line
Mieszkalnictwo społeczne : raport o stanie polskich miast
/ redakcja: Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak ; autorzy raportu: Alina Muzioł Węcławowicz, Kamil Nowak, Agnieszka Cieśla, Jan Paweł Cieśla, Rafał Iwański, Aleksandra Jadach-Sepioło.
Warszawa : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2018. - 254, [1] strona, 1 karta tablic złożona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
ISBN 978-83-65105-21-9

    63.161   Katalog on-line
Nie-sekretny dziennik działania czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w dwudziestoleciu Samorządu Województwa Mazowieckiego
/ Piotr Marzec, Anna Cioś, Justyna Dyśko, Alicja Łukaszuk, Monika Nader, Marcin Rzońca.
Warszawa : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2018. - 48 stron : ilustracje kolorowe ; 20 cm.
ISBN 978-83-65912-19-0

    164.489   Katalog on-line
A political economy of access : infrastructure, networks, cities, and institutions
/ David M. Levinson & David A. King. - First printing, February 2019.
[Miejsce nieznane] : Network Design Lab, 2019. - 468 stron : ilustracje ; 26 cm.
ISBN 978-0-368-34903-4

    153.141   Katalog on-line
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Moniki Płaziak ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w [...]
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - 168 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-8084-226-7

    153.116   Katalog on-line
Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia
/ Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 225, [6] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-4168-6

    164.497   Katalog on-line
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
/ Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia [...] - Wydanie I.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2018. - 705 stron, [10] kart złożonych, [1] karta luźna : ilustracje ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-65627-31-5
ISBN 978-83-7996-601-1

    153.118   Katalog on-line
Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju
/ pod redakcją Antoniego Jackowskiego ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018. - 351 stron ; 26 cm.
ISBN 978-83-64089-49-7

    153.137   Katalog on-line
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The role of entrepreneurship in socio-economic development
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu, 2018. - 521, [7] stron : ilustracje ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 14)

    164.493   Katalog on-line
Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania
/ Agnieszka Wilkaniec. - Wydanie I.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018. - 401, [1] stron : ilustracje kolorowe ; 27x29 cm.
ISBN 978-83-7160-915-2

    153.140   Katalog on-line
Synergia metod badawczych w procesie projektowania krajobrazu wsi : wykorzystanie metod służących interdyscyplinarnej ochronie dziedzictwa kulturowego
/ Przemysław Baster.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2018. - 255, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-64758-68-3

    153.120   Katalog on-line
Uchodźcy w Afryce : etnografia przemocy i cierpienia
/ Maciej Ząbek. - Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 502 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3618-5 (druk)
ISBN 978-83-235-3634-5 (e-pub)
ISBN 978-83-235-3626-0 (pdf online)
ISBN 978-83-235-3642-0 (mobi)

    153.133   Katalog on-line
Ulewy i powodzie opadowe w województwie podkarpackim : studium przebiegu, skutkóiw i przeciwdziałania
/ Piotr Gębica, Leszek Starkel, Elżbbieta Cebulak, Danuta Limanówka, Robert Pyrc, Miorosław Hajder, Janusz Kolbusz.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 222, [1] strona : ilustracje(w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-605-9

    153.132   Katalog on-line
Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego
/ Małgorzata Luc ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. - Wydanie I.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 192 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-46-6

    152.925[3]   Katalog on-line
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne
/ redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - 169 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-917772-9-9

    150.001[6]   Katalog on-line
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6
/ pod redakcją Łukasza Fiedenia, Karoliny Anielskiej, Karoliny Listwan-Franczak, Pawła Franczaka ; Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 191 stron : ilustracje w tym kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-45-9

    117.630   Katalog on-line
Zamki gotyckie - oferta turystyczna
/ Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie".
Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2018. - 70, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 19x21 cm.
ISBN 978-83-66075-05-4

    153.111   Katalog on-line
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego : konferencja, 6 listopada 2017 r.
/ pod redakcją Sławomira Jakubczaka ; Biuro Komisji Sejmowych.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - 176 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-561-0