Nowe nabytki Biblioteki: od 31.05.2020 do 30.06.2020

    77.563   Katalog on-line
Atlas rolny : dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna
/ redakcja Ewa Jakubowska-Lorenz, Christine Chemnitz, Christian Rehmer ; przekład Marta Kałużna ; Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju. - Wydanie pierwsze edycji polskiej.
Warszawa : Fundacja im. Heinricha Bölla : Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2019. - 50 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
ISBN błędny 9788361340314

    153.435   Katalog on-line
Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich = Building the attractiveness of urban spaces
/ Marcin Baron [i 13 pozostałych] ; Tomasz Komornicki redaktor. - Wydanie I.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2019. - 184, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Studia : cykl monografii ; t. 2/194)
ISBN 978-83-63563-01-1

    164.563   Katalog on-line
Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills = Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego
/ Wojciech Zarzycki, Zbigniew Wilczek, Magdalena Zarzycka. - First impression.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. - 153, [1] strona, [10] stron tablic : ilustracje ; 26 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; Nr 3834)
ISBN 978-83-226-3480-6 print edition
ISBN 978-83-226-3481-3 electronic edition

    153.483   Katalog on-line
Dynamika miejska i regionalna = (City and regional dynamics)
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. - Wydanie I.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2019. - 265, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 273/274)

    153.434   Katalog on-line
Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego = European Union funds as a factor of regional development
/ Anna Dubownik, Roman Rudnicki, Barbara Szyda, Czesław Adamiak, Kamil Kaliński ; Tomasz Komornicki redaktor naczelny.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2019. - 199 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Studia : cykl monografii ; t. 1/193)
ISBN 978-83-63305-69-7

    81.222   Katalog on-line
Generalizacja map w technologii cyfrowej : XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18 września 2019 roku : streszczenia referatów i posterów
/ opracowanie redakcyjne: Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski ; [...]
Kraków : [wydawca nieznany], 2019. - 51, [6] stron : errata ; 24 cm.
ISBN 978-83-954960-0-4

    164.501[5]   Katalog on-line
Geodeci i kartografowie polscy : słownik biograficzny. Z. nr 5
/ Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
Warszawa : Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Zarząd Główny, 2019. - 145 stron : ilustracje ; 30 cm.
ISBN 978-83-61576-40-2

    153.469   Katalog on-line
Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia
/ Wojciech Jurkowski.
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 172 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 43)
ISBN 978-83-62673-67-4

    62.163   Katalog on-line
Jelenia Góra : Cieplice, Sobieszów, Jagniątków : atrakcje turystyczne w okolicy : ilustrowany przewodnik z mapami i planami miejscowości
/ tekst: Marcin Papaj, Piotr Pietrzak, Ivo Łaborewicz. - Wydanie V.
Jelenia Góra : Wydawnictwo Turystyczne PLAN, Š 2019. - 59, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 19 cm.
(Galileos.pl : w dobrą stronę)
ISBN 978-83-7868-459-6

    164.583   Katalog on-line
Kartografia morska w stuleciu polskiej hydrografii : album map morskich Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz wybrane aspekty z dziejów polskiej kartografii morskiej
/ Jacek Kijakowski. - Wydanie I.
Gdynia : Biuro Hyderograficzne Marynarki Wojennej, 2020. - 239 stron : ilustracje, errata ; 30 cm.

    63.169   Katalog on-line
Kryzys polskiej przestrzeni : źródła, sktutki i kierunki działań naprawczych
/ Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Przemysław Śleszyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Karju.
Warszawa : Polska Akademia Nauk, Š copyright 2020. - 36 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-63305-83-3

    153.484   Katalog on-line
Marka terytorialna : kreowanie, rozwój, promocja = Territorial brand, creation, development, promotion
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. - Wydanie I.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2019. - 142, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; 275)

    153.470   Katalog on-line
Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich
/ pod redakcją Przemysława Tomczaka.
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 161 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 45)
ISBN 978-83-62673-72-8

    81.208   Katalog on-line
Official list of Polish geographical names of the world
/ editor Maciej Zych ; Commission on Standardization of Geographical Names Outside the Republic of Poland affiliated to the Surveyor General of Poland.
Warszawa : Head Office of Geodesy and Cartography, 2019. - XLVIII stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-254-2579-1

    153.475   Katalog on-line
Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna : przykład Warszawy, Berlina i Paryża
/ Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Stéphanie Jankel, Peter van Gielle Ruppe, Mélina Gaboreau. - Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. - 373 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3846-2 druk
ISBN 978-83-235-3862-2 e-pub
ISBN 978-83-235-3854-7 pdf online
ISBN 978-83-235-3870-7 mobi

    151.308[5]   Katalog on-line
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 5, Suplement
/ redakcja naukowa Bolesław [...]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 407 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-28-7 całość
ISBN 978-83-86062-49-2
ISBN 978-83-7629-828-3 całość

    164.564   Katalog on-line
Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014-2018 - ujęcie regionalne = Tourist potential and its exploitation in the years 2014-2018 - regional approach
/ Grzegorz Ślusarz, Marek Cierpiał-Wolan, Beata [...]
Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie = Statistical Office in Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 126 stron : ilustracje ; 28 cm.
(Analizy Statystyczne = Statistical Analyses)
ISBN 978-83-7996-750-6

    153.477   Katalog on-line
Profesor Stefan Michalik (1935-2018): we wspomnieniach
/ pod redakcją Józefa Partyki.
Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia DRUKROL, 2019. - 270 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN błędny 9788390708329

    153.476   Katalog on-line
Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the sector of transport and tourism services
/ pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar ; autorzy: Małgorzata Bajgier-Kowalska [i 22 pozostałych].
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu, 2019. - 200, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 33(3) 2019)

    63.162   Katalog on-line
Przewodnik po zabytkach Dolnego Śląska w miniaturze : Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
/ Eugeniusz Soiński ; opracowanie map i planów: Marcin Papaj.
Jelenia Góra : Wydawnictwo Turystyczne PLAN, 2019. - 51, [9] stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 19 cm.
(Galileos.pl : w dobrą stronę)
ISBN 978-83-7868-462-6

    164.576   Katalog on-line
Przewodnik w zakresie symboli, znaków i terminologii stosowanych w ENC i ECDIS
/ redakcja: Dariusz Grabiec, Dariusz Tomczak ; Rzeczpospolita Polska. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
Gdynia : Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 2020. - 71, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
ISBN 978-83-61175-24-7

    164.577   Katalog on-line
Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : ujęcie proekologiczne
/ Maciej Przewoźniak, Jarosław T. Czochański.
Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 416 stron : ilustracje kolorowe ; 31 cm.
ISBN 978-83-7986-265-8

    153.468   Katalog on-line
Space management interdisciplinary approach : evidence from Poland
/ edited by Grażyna Chaberek.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - 228 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-7865-929-7

    117.682   Katalog on-line
Szlak Piastowski : u źródeł polskości : ilustrowany przewodnik z mapami
/ tekst Rafał Fronia ; redakcja Mariusz Szpadel. - Wydanie IV 2019/20 r.
Jelenia Góra : Wydawnictwo Turystyczne PLAN, [2019]. - 141, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 19 cm.
(Galileos.pl : w dobrą stronę)
ISBN 978-83-7868-494-7

    153.463   Katalog on-line
Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata
/ opracowanie redakcyjne Maciej Zych ; współpraca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego ; Komisja Standaryzacji Nazw [...] - Wydanie II zaktualizowane.
Warszawa : Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2019. - XXXVIII, 819 stron ; 25 cm.

    150.001[7]   Katalog on-line
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. t. 7
/ pod redakcją Łukasza Fiedenia, Karoliny Anielskiej ; Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. - Wydanie I.
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 226 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-64089-53-4

    153.461   Katalog on-line
Wybrane aspekty realizacji zasady zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego
/ redakcja naukowa Magdalena Sitek, Piotr Benedykt Zientarski.
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2019. - 247, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-65711-54-0

    153.485   Katalog on-line
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich i przybrzeżnych = (Shaping Marine and Coastal Space)
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - Wydanie I.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2019. - 85, [9] stron : ilustracje ; 21 cm.
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; 276)

    153.462   Katalog on-line
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego : konferencja, 15 października 2018 r.
/ pod redakcją Sławomira Jakubczaka ; Biuro Komisji Sejmowych.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. - 107 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-611-2