Nowe nabytki Biblioteki: od 31.10.2020 do 30.11.2020

    153.572   Katalog on-line
Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski
/ pod redakcją Przemysława Śleszyńskiego. - Wydanie pierwsze.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020. - 215 stron : ilustracje kolorowe ; 22 x 31 cm.
ISBN 978-83-7666-671-6

    153.565   Katalog on-line
Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach : katalog techniczny
/ autorzy: Ewa Iwaszuk, Galina Rudnik, Laurens Duin, Linda Mederake, McKenna Davis i Sandra Naumann, Iwona Wagner ; tłumaczenie z [...]
Berlin : Ecologic Institute ; Kraków : Fundacja Sendzimira, 2019. - 99, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-83-62168-10-1 wersja drukowana
ISBN 978-83-62168-11-8 wersja online
ISBN 978-83-62168-12-5 wrersja anglojęzyczna online

    153.566   Katalog on-line
Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach : narzędzia strategiczne
/ autorzy: Sandra Naumann, McKenna Davis, Ewa Iwaszuk, Mona Freundt, Linda Mederake ; tłumaczenie z języka angielskiego: Tomasz Jeleński.
Berlin : Ecologic Institute ; Kraków : Fundacja Sendzimira, 2020. - 87, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-83-62168-13-2 wersja drukowana
ISBN 978-83-62168-14-9 wersja online
ISBN 978-83-62168-16-3 wrersja anglojęzyczna drukowana
ISBN 978-83-62168-15-6 wrersja anglojęzyczna online

    Cz.395   Katalog on-line
Christian Garnier, géographe : geografo 1872-1898
/ Lorenzo Bagnoli ; Société de Géographie.
Paris : Société de Géographie, 2020. - 275 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Bulletin de Liaison des Membres de la Société de Géographie, 1964-8995 ; Hors-série 2020/Septembre)

    153.564   Katalog on-line
Geografia świata : regiony
/ redakcja naukowa Jerzy Makowski, Tomasz Wites. - Wydanie II.
Warszawa : PWN, 2020. - XI, [1], 471, [1] stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-21375-6

    153.529[1]   Katalog on-line
Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny. 1
/ autorzy Maria Barmuta, Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Jan Golonka, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Michał Stefaniuk ; redakcja [...]
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. - 406 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-66016-15-6

    153.529[2]   Katalog on-line
Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny. 2
/ autorzy: Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Jolanta Muszer, Michał Stefaniuk ; redakcja Tomasz Bartuś, [...]
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. - 405 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-66016-16-3

    153.529[3]   Katalog on-line
Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny. 3
/ autorzy: Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Sławomir Bębenek, Marek Doktor, Wojciech Mastej, Jolanta Muszer, Marek Łodziński ; redakcja Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. - 327 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-66016-17-0

    153.524   Katalog on-line
Małe miasta Polski północno-wschodniej : lokalne areny zmian ludności i funkcji = (Small towns in North-Eastern Poland : local arenas of population and functional change)
/ Ewa Korcelli-Olejniczak. - Wydanie 1.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2020. - 117 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Studia Cykl Monografii ; t. 4/196)
ISBN 978-83-63305-82-6

    153.525   Katalog on-line
Małe miasta Polski północno-wschodniej : lokalne areny zmian ludności i funkcji = (Small towns in North-Eastern Poland : local arenas of population and functional change)
/ Ewa Korcelli-Olejniczak. - Wydanie 1.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2020. - 117 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Studia Cykl Monografii ; t. 4/196)
ISBN 978-83-63305-82-6

    153.527   Katalog on-line
Migracje a sytuacja demograficzna Polski
/ redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska : Rządowa Rada Ludnościowa.
Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2019. - 198 stron : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-83-66466-02-9 książka
ISBN 978-83-66466-03-6 CD

    153.570   Katalog on-line
Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej : geneza, rozmieszczenie i struktura od końca XVIII w. do II wojny światowej
/ Tadeusz Marszał. - Wydanie I.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. - 378 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8142-751-7
ISBN 978-83-8142-752-4 e-ISBN

    153.563   Katalog on-line
Monitoring uwarunkowań rozkładu ruchu w transporcie ciężarowym w Polsce (2005-2015) = Monitoring of factors influencing lorry-traffic distribution in Poland (2005-2015)
/ Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, [...]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zgospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Š copyright 2020. - 164 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 272)
ISBN 978-83-61590-37-8

    153.562   Katalog on-line
Monitoring uwarunkowań rozkładu ruchu w transporcie ciężarowym w Polsce (2005-2015) = Monitoring of factors influencing lorry-traffic distribution in Poland (2005-2015)
/ Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, [...]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zgospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Š copyright 2020. - 164 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 272)
ISBN 978-83-61590-37-8

    153.571   Katalog on-line
Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych : aktualizacja metod
/ praca przygotowana pod redakcją Agnieszki Kolady przez zespół w składzie: Mikołaj Adamczyk [...]
Warszawa : Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska. Departament Monitoringu Środowiska, 2020. - 438 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
ISBN 978-83-950881-2-4

    153.533   Katalog on-line
Portrety polskich regionów = Portraits of polish regions
/ opracowanie merytoryczne Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Przestrzennych i Środowiska ; zespół autorski Małgorzata Brzostowska, Elżbieta Grobicka, [...]
Warszawa : GUS, 2020. - 264 strony : ilustracje kolorowe ; 21x27 cm.
ISBN 978-83-66466-12-8

    153.526   Katalog on-line
Statistical maps : data visualisation methods
/ Marek Pieniążek, Maciej Zych. - Extended and updated edition.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2020. - 248, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Statistical Research Papers ; vol. 1)
ISBN 978-83-66466-09-8