Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN > Zasoby on-line > Bazy bibliograficzne w CBGiOŚ IGiPZ PAN

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Bazy bibliograficzne

SCOPUS/Elsevier - przy wielu artykułach są odesłania do ich pełnych tekstów

Web of Science -- przy wielu artykułach są odesłania do ich pełnych tekstów

Bibliografia Geografii Polskiej 1985+ (baza własna - indeksuje ponad 150 000 tytułów prac) POPRZEDNIA WERSJA
Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.

Bibliographie Geographique Internationale (zakończona w 2015 r.)