Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Pełne teksty

Pełne teksty czasopism i książek dostępne w ramach tzw. licencji krajowej poprzez stronę Wirtualnej Biblioteki Nauki - można z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Bibliotece i w zakładach Instytutu; obejmują m.in:

UWAGA! IGiPZ PAN nie ma wykupionego dostępu do czasopism i książek w licencjach konsorcyjnych dostępnych ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zagraniczne czasopisma geograficzne dostępne on-line - lista CBGiOŚ IGiPZ PAN

 

Biblioteki cyfrowe i inne zasoby ogólnie dostępne: