Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Cennik usług

Przed zamówieniem usługi prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Cenniku usług.

Kopię wypełnionego Zamówienia (na formularzu Biblioteki) należy przesłać pocztą elektroniczną, jako załącznik, na adres geoglib@twarda.pan.pl . Zamówienia można również składać  osobiście w Bibliotece.

Biblioteka skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia otrzymania zamówienia i poda wycenę usługi. Realizacja zlecenia rozpocznie się z chwilą opłacenia usługi gotówką lub otrzymania przez Bibliotekę kopii potwierdzenia dokonania przelewu.