Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Zasoby on-line

Na terenie Biblioteki i Instytutu korzystać można z baz zawierających pełne teksty wydawnictw zagranicznych zakupionych w ramach licencji krajowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a udostępnianych przez ICM w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Alternatywą dla komercyjnych baz pełnotekstowych są biblioteki i repozytoria cyfrowe, które zawierają zdigitalizowane publikacje drukowane i inne dokumenty udostępniane w wersji elektronicznej. Zawierają pozycje zaliczone do domeny publicznej (tj. upłynęło 70 lat od śmierci ich autora) oraz pozycje na udostępnianie których twórcy biblioteki uzyskali stosowne licencje.

Trzeba pamiętać, że obecnie tylko ułamek procenta publikacji drukowanych dostępny jest w postaci pełnych tekstów w sieci Internet. Dlatego warto rówież skorzystać z baz bibliograficznych, które zawierają informacje m.in. o zawartości czasopism, publikacji zwartych, materiałach konferencyjnych, które trzeba zlokalizować w katalogach tradycyjnych bibliotek. Jeśli pozycji nie ma w katalogu CBGiOŚ polecamy skorzystać z ogólnopolskiego katalogu NUKAT, KARO lub światowego WorldCat. Istnieje możliwość sprowadzenia poszukiwanej pozycji z bibliotek krajowych i zagranicznych.