Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN > Biblioteka > Specjalizacja zbiorów CBGiOŚ IGiPZ PAN

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Specjalizacja zbiorów

Tematyczna:

 • geografia fizyczna (w tym paleogeografia, geomorfologia, hydrologia, gospodarka wodna, klimatologia, bioklimatologia, geografia gleb),
 • geografia ekonomiczna (w tym: geografia historyczna, społeczna, polityczna, ludności, miast i osiedli, obszarów wiejskich, leśnictwa, transportu i komunikacji, usług),
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • studia regionalne,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • ochrona środowiska, obszary chronione,
 • kartografia i GIS.

Rodzaje publikacji:

 • krajowa i zagraniczna literatura naukowa: druki zwarte, materiały pokonferencyjne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, akty prawne z dziedziny ochrony środowiska, materiały statystyczne i bibliograficzne, czasopisma naukowe, atlasy (narodowe i tematyczne), mapy seryjne i luźne;
 • materiały popularnonaukowe, m.in. varsaviana, monografie miast, wydawnictwa albumowe, przewodniki i mapy turystyczne, ścieżki dydaktyczne;
 • podręczniki akademickie i książki pomocnicze oraz materiały dotyczące dydaktyki, w tym programy nauczania.

Wielkość zbiorów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zbiory liczyły 308 833 pozycji jednostek inwentarzowych, w tym:

 • 147 917 pozycji książkowych
 • 55 166 woluminów czasopism
 • 105 159 pozycji zbiorów specjalnych (głównie map i atlasów oraz starych druków)

oraz 224 bieżących polskich i zagranicznych tytułów czasopism.

Zainwentaryzowane zbiory elektroniczne liczyły 591 pozycji.

Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których Biblioteka umożliwia dostęp, liczyły 57932 tytułów.

Materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę i udostępnione w bazie RCIN IGiPZ liczyły 5409 pozycji.