Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Bibliografia Geografii Polskiej 1985+   (baza własna - indeksuje ponad 150 000 tytułów prac)
Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.

SCOPUS/Elsevier

Web of Science

Bibliographie Geographique Internationale