Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Biblioteka nieczynna do odwołania

uwagaW sprawach pilnych prosimy o mail  na adres geoglib@twarda.pan.pl lub telefon pod numer+48 6978941. Na terenie pomieszczeń Biblioteki rusyła wymiana okien i inne prace remontowe. W związku z tym zmuszeni jesteśmy przedłużyć zamknięcie Biblioteki.  O zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Zapraszamy do korzystania z bazy RCIN.org.pl/igipz zawierającej zarówno zdigitalizowane pozycje ze zbiorów Biblioteki jak i aktualnie wydawane artykuły w czasopismach IGiPZ PAN. Wypróbuj także np. BASE - Bielefeld Academic Search Engine lub inne zasoby dostępne poprzez zakładkę "Zasoby on-line".

Więcej...

Otwarty dostęp w RCIN

OZwRCIN

Bez konieczności logowania się możesz: czytać, oglądać, pobrać i wykorzystać.

Więcej...

Nowa odsłona portalu RCIN

Ekran wyszukiwania w platformie RCIN.org.plW ramach realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” ulepszamy i dostosowujemy do Państwa potrzeb repozytorium cyfrowe RCIN. Portal uzyskał nowoczesną szatę graficzną oraz nowe możliwości wyszukiwania. Jednocześnie informujemy, że aktualna wersja nie jest wersją ostateczną i będzie dalej ulepszana.

Więcej...

Klub pod Globusem otwarty

Zdjęcie pracowników IGiPZ PAN przy filizance kawy

Zapraszamy pracowników, także poza godzinami pracy Biblioteki Instytutu, na chwilę relaksu czy spotkanie z gośćmi przy kawie do Czytelni Biblioteki, którą teraz nazwaliśmy "Klubem pod Globusem".

Chlielibyśmy ożywić to miejsce aby było chętnie odwiedzane, a członkowie klubu stali się jego gospodarzami.

Na zdjęciu obok pierwsi klubowicze już przy kawie.

Więcej...