Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska


Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.
Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego.

więcej

Katalog on-line Biblioteki

Zob.też Pełny katalog i katalogi kartkoweBGP, RCIN IGiPZ,

Transliteracja znaków z: cyrylicygreki

Biuletyn nowości

Lista nowości książkowych, wydanych w ostatnich dwóch latach, dodanych do katalogu Biblioteki:

Informacje

tl_files/cbgios/OZwRCIN/logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb-1.jpg

tl_files/cbgios/OZwRCIN/znak_barw_rp_pionowa_szara_ramka_rgb.jpg

tl_files/cbgios/OZwRCIN/logo_OZwRCIN.jpg

tl_files/cbgios/OZwRCIN/UE_EFRR_rgb-1 PL.jpg

Biblioteka 1.08.2018 r. rozpoczęła realizację nowego projektu pn.

"Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych", który stanowi kontynuację projektu RCIN i przyczyni się do unowocześnienia tej platformy internetowej i wzbogacenia jej zasobów o nowe pozycje, w tym dane badawcze, które będą ogólnie dostępne.

więcej

tl_files/cbgios/RCIN/INNOWACYJNA_GOSPODARKA_PION.jpg

tl_files/cbgios/RCIN/logo_RCIN_kolor-male.jpgtl_files/cbgios/RCIN/EU_cent-kolor(1).jpg

Biblioteka współtworzy Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Projekt realizowany w latach 2010-2014 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej.

W sieci Internet udostępniono ogólnodostępne Repozytorium zdigitalizowanych publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego. Materiały te selekcjonowane są ze zbiorów 16 instytutów i ich bibliotek naukowych, członków Konsorcjum powołanego w celu realizacji Projektu.

Utworzenie RCIN wypełna lukę, brak zasobów Instytutów Naukowych, w obecnie istniejących polskich zasobach cyfrowych dostępnych poprzez sieć Internet.

Podbazę RCIN stanowi Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN zawierające pełne teksty wydawnictw Instytutu oraz wybranych pozycji ze zbiorów CBGiOŚ IGiPZ PAN.

więcej