Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Biblioteka czynna z ograniczeniami

uwaga

Rekomendujemy przed przyjściem kontakt telefoniczny lub mail na adres geoglib@twarda.pan.pl

Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 staramy się obsługiwać Państwa w jak najszerszym zakresie zdalnie. Realizujemy jednak wypożyczenia, w tym międzybiblioteczne.

Zapraszamy także do korzystania z naszych zasobów dostępnych on-line, w szczególnosci z bazy RCIN.org.pl/igipz zawierającej zarówno zdigitalizowane pozycje ze zbiorów Biblioteki jak i aktualnie wydawane publikacje, w tym artykuły z czasopismach IGiPZ PAN. Wypróbuj także np. BASE - Bielefeld Academic Search Engine lub inne zasoby dostępne poprzez zakładkę "Zasoby on-line".

Eugeniusz Romer - ten, który wyrysował Polskę

Romer siedzi za stołam, w reku trzyma mapę Polski na ktorą spoglada. Z lewej strony pod mapą leży teczka, z prawej kolejna mapa i kawałek dłoni innej osoby trzymajacej pisakie

3 lutego 2021 roku mieliśmy okazję wspomnieć 150. rocznicę urodzin Eugeniusza Romera, wybitnego polskiego kartografa i geografa, nauczyciela akademickiego, eksperta polskiej dyplomacji podczas powojennych konferencji pokojowych w Paryżu (1919-20) i Rydze (1921), gdzie ważyły się losy przyszłych granic naszej ojczyzny.(źródło fot.:https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer)

Więcej...

RCIN w Mediach Społecznościowych

Widok strony RCIN na Facebook -logo RCIN, z prawej cyfrowa ręka wciskająca guzikZ przyjemnością informujemy, że w ramach realizowanego w naszym Instytucie projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) uruchomione zostały kanały na: Facebook https://www.facebook.com/RepozytoriumCyfrowe/, Instagram https://www.instagram.com/rcin_repozytoriumcyfrowe/, You Tube https://youtube.com/channel/UCqbZUF9HB7qMBRVj-Jaw9-g, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/70281564/admin/

Zapraszamy Państwa do lektury i udostępnienia czy polubienia tych kanałów, a pracowników naukowych IGiPZ PAN także do promocji na nich swoich osiągnięć naukowych udostępnianych poprzez platformę RCIN.

Lokalizacja dawnych obiektów na współczesnej mapie

tl_files/cbgios/Foto/orig/lokaliz-mapy.pngWdrożyliśmy na platformie RCIN lokalizację na współczesnej mapie obszaru wybranych dawnych map oraz młynów, z kolekcji CeBaDoM, z wykorzystaniem OpenStreetMap. Wizualizacja dostępna jest z poziomu metadanych (zakładka "Więcej"). Działa również na urządzeniach mobilnych.

Przykład działania znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:
https://rcin.org.pl/igipz/publication/89480 - lokalizacja powojennej mapy woj. rzeszowskiego;
https://rcin.org.pl/igipz/publication/97484 - lokalizacja przykładowego młyna

Liczba pozycji z tą funkcjonalnośćią będzie się sukcesywnie powiększać. Mamy nadzieję, że taki sposób prezentacji spodoba się Państwu. Przypominamy, że użytkownicy starszych wersji systemów operacyjnych i przeglądarek mogą mieć trudności w realiazcji wszystkich funkcjonalności platformy. Ulepszanie platformy RCIN możliwe jest dzięki realizacji projektu OZwRCIN.