Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Katalog otwarty

tl_files/cbgios/Foto/orig/Obraz- Horizon7.png Można już przeszukiwać katalog i zamawiać pozycje. Dla pewności prosimy o kontakt z Biblioteką w celu upewnienia się, że Państwa zamówienie zostało odnotowane w systemie, a pozycja przygotowana do wypożyczenia.

Nie wszystkie funkcjonalności systemu zostały ostatecznie wdrożone. Prace postępują jedakże  wymagają  czasu m.in. ze względu na zaangażowanie podmiotów zewnętrznych.

Przerwa techniczna

Ikonka pokonywania przeszkody

 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON 7.  W związku z tym katalog on-line biblioteki będzie niedostępny. O zakończeniu procesu poinformujemy niezwłocznie.

 

Więcej...

Szkolimy się i naszych użytkowników

Prelegent i prezentacja logo bazy CeBaDoM w czasie wystąpienia

W dn. 12 czerwca br., w ramach realizacji projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZw RCIN) współfinansowanego ze środków PO Polska Cyfrowa UE, zorganizowano w IGiPZ PAN  dla pracowników Projektu i naukowców z Instytutu szkolenie pt. Prawo autorskie w nauce oraz RCIN jako platforma open access.

Więcej...

Ponad 3 mln czytelników RCIN IGiPZ PAN

Dziękujemy Państwu za korzystanie z pełnych tekstów udostępnianych w Repozytorium IGiPZ PAN. Skorzystaliscie Państwo już z jego zasobów ponad 3 miliony razy.

Więcej...