Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Informacje ogólne

 • Po okazaniu dokumentu każdy chętny może skorzystać na miejscu z Biblioteki;

 • Istnieje możliwość założenia konta i wypożyczenia pozycji do domu po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł za jedną pozycję polską. Kaucja za pozycję zagraniczną jest każdorazowo ustalana i zależy od wartości wypożyczanej pozycji;

 • Zamówienia na pozycje można składać bezpośrednio poprzez katalog on-line (tylko osoby posiadające już konto w Bibliotece), telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres: geoglib@twarda.pan.pl lub osobiście na miejscu w Bibliotece;
 • Zasadniczo zamówienia realizujemy od razu;
 • Dysponujemy samobsługowym kserografem;
 • Istnieje możliwość wykonania fotografii cyfrowych czy zeskanowania fragmentów zamówionych pozycji;
 • W Czytelni dostępne są następujące materiały:
  - 150 tytułów bieżących czasopism zagranicznych i polskich,
  - publikacje bieżące z polskich naukowych ośrodków geograficznych,
  - wybrane podręczniki akademickie z zakresu geografii, turystyki, ochrony środowiska, kartografii,
  - słowniki i encyklopedie geograficzne i ogólne,
  - wydawnictwa statystyczne,
  - wybrane publikacje o Polsce;
 • W Dziale Kartografii dostępne są m.in.:
  - podręczny zestaw atlasów ogólnogeograficznych, tematycznych i narodowych,
  - polskie mapy turystyczne, samochodowe, topograficzne i tematyczne (w tym: geologiczne, glebowe, sozologiczne, hydrologiczne),
  - polskie i zagraniczne mapy różnych części świata i państw;
 • Zbiory zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego udostępniane są tylko na miejscu, w godz. 9.00-15.00.
  Stare druki - udostępniane są tylko do prac naukowo-badawczych, w terminie wcześniej uzgodnionym.