Logo Biblioteki, stary żaglowiec

Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Zbiory Biblioteki przeszukiwać można poprzez następujące katalogi:

INTERNETOWY
Obejmuje całość wpływu książek od 1998 roku, podręczniki akademickie i wydawnictwa IGiPZ PAN. Sukcesywnie katalogowane są pozostałe pozycje. Zawiera ponad 1200 tytułów czasopism. Katalogowane są atlasy i wybrane mapy luźne.
Katalog dostępny jest również poprzez katalogi ogónopolskie  NUKAT  oraz KaRo
W katalogu stosujemy kodownie znaków zapisanych cyrylicąoraz greką analogiczne jak w katalogu NUKAT.

 

KATALOGI ZDIGITALIZOWANE
Ich zawartość i układ odpowiada tradycyjnym katalogom kartkowym Biblioteki. Powstały poprzez ich przekształacenie do postaci obrazka. Wyposażone są w opcję zamawiania.

 

KARTKOWE
Tradycyjne katalogi kartkowe dostępne w siedzibie Biblioteki. Ciągle jeszcze niezędne przy wyszukiwaniu starszej literatury, której nie obejmuje katalog internetowy.