Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Przed zamówieniem usługi prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Cenniku usług .

Zmówienia należy składać na formularzu Biblioteki osobiście lub przesłać pocztą. Wypełniony formularz można również przefaksować (tel. 22-62-06-221) lub zeskanować i przesłać jako załącznik do poczty elektronicznej na adres geoglib@twarda.pan.pl

Biblioteka skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia otrzymania zamówienia i poda wycenę usługi.

Realizacja zlecenia rozpocznie się z chwilą opłacenia usługi gotówką lub otrzymania przez Bibliotekę kopii potwierdzenia dokonania przelewu.