Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Specjalizacja zbiorów

Tematyczna:

  • geografia fizyczna (w tym paleogeografia, geomorfologia, hydrologia, gospodarka wodna, klimatologia, bioklimatologia, geografia gleb), geografia ekonomiczna (w tym: geografia historyczna, społeczna, polityczna, ludności, miast i osiedli, obszarów wiejskich, leśnictwa, transportu i komunikacji, usług), transformacje systemowe, przestrzenne zagospodarowanie, studia regionalne, turystyka i krajoznawstwo, ochrona środowiska, obszary chronione oraz kartografia i GIS.

Rodzaje publikacji:

  • krajowa i zagraniczna literatura naukowa: druki zwarte, materiały pokonferencyjne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, akty prawne z dziedziny ochrony środowiska, materiały statystyczne i bibliograficzne, czasopisma naukowe, atlasy (narodowe i tematyczne), mapy seryjne i luźne;
  • materiały popularnonaukowe, m.in. varsaviana, monografie miast, wydawnictwa albumowe, przewodniki i mapy turystyczne, ścieżki dydaktyczne;
  • podręczniki akademickie i książki pomocnicze oraz materiały dotyczące dydaktyki, w tym programy nauczania.

Wielkość zbiorów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zbiory liczyły 304 863 poz. jednostek inwentarzowych, w tym:

  • 146 115 poz. książek;
  •  54 495 wol. czasopism
  • 103 964 poz. zbiorów specjalnych (głównie map i atlasów oraz starych druków)

oraz 266 bieżących polskich i zagranicznych tytułów czasopism.

Zainwentaryzowane zbiory elelktroniczne liczyły 289 poz.

Licencjonowane zbiory elektroniczne do których Biblioteka umożliwia dostęp liczyły 88 533 tytułów.

Materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę i udostępnione w bazie RCIN IGiPZ liczyły 4 715 pozycji.