Centralna Biblioteka
Geografii i Ochrony Środowiska

Pełne teksty czasopism i książek  dostępne w ramach tzw. licencji krajowej poprzez stronę Wirtualnej Biblioteki Nauki - można z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Bibliotece i w zakładach Instytytu, obejmują:

  • Science Direct (Elsevier)
  • Springer Link
  • Wiley Online Library
  • nature.com
  • sciencemag.org
  • Inforna
  • Ebsco

UWAGA! IGiPZ PAN nie ma wykupionego dostępu do czasopism i książek w licencjach konsorcyjnych dostępnych ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zagraniczne czasopisma geograficzne dostępne on-line - lista CBGiOŚ IGiPZ PAN

 

Polskie biblioteki cyfrowe i inne zasoby ogólnie dostępne: