Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Lipiec 2020 w nauce

Loga RCIN, IGiPZ PAN, CrossrefLipiec jak się okazuje nie był miesiącem wakacyjnym dla świata nauki. Tylko poprzez amerykańską bazę Crossref otwarto w lipcu 4.680 razy artykuły pochodzace z czasopism wydawanych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania i tam zarejestrowane, a udostępniane poprzez Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - RCIN.org.pl. Użytkownicy skorzystali w lipcu br. łącznie z 970 różnych artykułów.

Cieszy nas fakt, że w ten sposób Biblioteka, choć nadal pozostaje zamknięta z powodu trwającej rewitalizacji budynku, służy użytkownikom!

10 tys. pozycji w RCIN IGiPZ PAN

tl_files/cbgios/Foto/orig/Kolekcje-RCIN-IGiPZ.pngUcyfrowione zasoby w repozytorium naszego Instytutu na platformie RCIN przekroczyły już 10 tys. pozycji. Usystematyzowane są w trzech  kolekcjach. Pierwsza z nich zawiera publikacje pracowników naukowych opublikowane głównie w wydawnictwach Instytutu, druga pozycje ze zbiorów Biblioteki Instytutu. Trzecia kolekcja to Centralna Baza Danych o Młynach na ziemiach polskich.  Kolekcje te poszerzane są w ramach realizacji projektu OZwRCIN finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach PO Polska Cyfrowa..

Zapraszamy do korzystania !!!

Otwarty dostęp w RCIN

OZwRCIN

Bez konieczności logowania się możesz: czytać, oglądać, pobrać i wykorzystać.

Więcej...

Nowa odsłona portalu RCIN

Ekran wyszukiwania w platformie RCIN.org.plW ramach realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” ulepszamy i dostosowujemy do Państwa potrzeb repozytorium cyfrowe RCIN. Portal uzyskał nowoczesną szatę graficzną oraz nowe możliwości wyszukiwania. Jednocześnie informujemy, że aktualna wersja nie jest wersją ostateczną i będzie dalej ulepszana.

Więcej...