Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Nowa odsłona portalu RCIN

Ekran wyszukiwania w platformie RCIN.org.plW ramach realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” ulepszamy i dostosowujemy do Państwa potrzeb repozytorium cyfrowe RCIN. Portal uzyskał nowoczesną szatę graficzną oraz nowe możliwości wyszukiwania. Jednocześnie informujemy, że aktualna wersja nie jest wersją ostateczną i będzie dalej ulepszana.

Więcej...

Klub pod Globusem otwarty

Zdjęcie pracowników IGiPZ PAN przy filizance kawy

Zapraszamy pracowników, także poza godzinami pracy Biblioteki Instytutu, na chwilę relaksu czy spotkanie z gośćmi przy kawie do Czytelni Biblioteki, którą teraz nazwaliśmy "Klubem pod Globusem".

Chlielibyśmy ożywić to miejsce aby było chętnie odwiedzane, a członkowie klubu stali się jego gospodarzami.

Na zdjęciu obok pierwsi klubowicze już przy kawie.

Więcej...

Katalog otwarty

logo firmy SirsiDynix Można już przeszukiwać katalog i zamawiać pozycje. Dla pewności prosimy o kontakt z Biblioteką w celu upewnienia się, że Państwa zamówienie zostało odnotowane w systemie, a pozycja przygotowana do wypożyczenia.

Nie wszystkie funkcjonalności systemu zostały ostatecznie wdrożone. Prace postępują jedakże  wymagają  czasu m.in. ze względu na zaangażowanie podmiotów zewnętrznych.

Przerwa techniczna

Ikonka pokonywania przeszkody

 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON 7.  W związku z tym katalog on-line biblioteki będzie niedostępny. O zakończeniu procesu poinformujemy niezwłocznie.

 

Więcej...