Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Klub pod Globusem otwarty

Zdjęcie pracowników IGiPZ PAN przy filizance kawy

Zapraszamy pracowników, także poza godzinami pracy Biblioteki Instytutu, na chwilę relaksu czy spotkanie z gośćmi przy kawie do Czytelni Biblioteki, którą teraz nazwaliśmy "Klubem pod Globusem".

Chlielibyśmy ożywić to miejsce aby było chętnie odwiedzane, a członkowie klubu stali się jego gospodarzami.

Na zdjęciu obok pierwsi klubowicze już przy kawie.

Więcej...

Katalog otwarty

logo firmy SirsiDynix Można już przeszukiwać katalog i zamawiać pozycje. Dla pewności prosimy o kontakt z Biblioteką w celu upewnienia się, że Państwa zamówienie zostało odnotowane w systemie, a pozycja przygotowana do wypożyczenia.

Nie wszystkie funkcjonalności systemu zostały ostatecznie wdrożone. Prace postępują jedakże  wymagają  czasu m.in. ze względu na zaangażowanie podmiotów zewnętrznych.

Przerwa techniczna

Ikonka pokonywania przeszkody

 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON 7.  W związku z tym katalog on-line biblioteki będzie niedostępny. O zakończeniu procesu poinformujemy niezwłocznie.

 

Więcej...

Szkolimy się i naszych użytkowników

Prelegent i prezentacja logo bazy CeBaDoM w czasie wystąpienia

W dn. 12 czerwca br., w ramach realizacji projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZw RCIN) współfinansowanego ze środków PO Polska Cyfrowa UE, zorganizowano w IGiPZ PAN  dla pracowników Projektu i naukowców z Instytutu szkolenie pt. Prawo autorskie w nauce oraz RCIN jako platforma open access.

Więcej...