Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Ogólnie dostępna Biblioteka naukowa. Osoby pełnoletnie mogą zakładać konta i wypożyczać pozycje do domu (po wpłaceniu kaucji zwrotnej). Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu m.in. geografii Polski i świata, zagadnień związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, studiami regionalnymi, problematyką obszarów wiejskich, osadnictwem, ludnością i turystyką. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji zbiorów kartograficznych. Część z ponad 300.000 kolekcji to zbiory zaliczane do dziedzictwa kulturowego (więcej ...)

Aktualności

Szkolimy się i naszych użytkowników

Prelegent i prezentacja logo bazy CeBaDoM w czasie wystąpienia

W dn. 12 czerwca br., w ramach realizacji projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZw RCIN) współfinansowanego ze środków PO Polska Cyfrowa UE, zorganizowano w IGiPZ PAN  dla pracowników Projektu i naukowców z Instytutu szkolenie pt. Prawo autorskie w nauce oraz RCIN jako platforma open access.

Więcej...

Ponad 3 mln czytelników RCIN IGiPZ PAN

Dziękujemy Państwu za korzystanie z pełnych tekstów udostępnianych w Repozytorium IGiPZ PAN. Skorzystaliscie Państwo już z jego zasobów ponad 3 miliony razy.

Więcej...

Mapa Maurycego Beniowskiego w Domu Polskim w Barze na Ukrainie

Miniatura rękopiśmiennej mapy M.Beniowskiego z 1772 r. z trasą jego ucieczki z Kamczatki W dniu 11 maja br. w Domu Polskim w Barze na Ukrainie, w ramach obchodów 250 rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej odsłonięto nie tylko pamiatkową tablicę, ale także popiersie Maurycego Beniowskiego.

Więcej...